Ασφάλιση - VISA

Εκτυπώσιμη μορφή

Τα έξοδα ασφάλισης (υγείας, γενικής αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος) καθώς και αυτά της θεώρησης εισόδου (βίζα) καλύπτονται από εσάς.

Ασφάλιση

Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό, θα πρέπει να είστε ασφαλισμένοι είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα.

Υποχρεωτική ασφάλιση: Ασφάλεια υγείας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού από τη Χώρα Εταίρο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ International.

Προαιρετική ασφάλιση:

Ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντα του συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στο συμμετέχοντα στο χώρο σπουδών).

Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων 

Το κόστος της ασφάλισης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα Erasmus+ International.

 

Θεώρηση εισόδου (βίζα)

Σημαντικό! 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Erasmus+ International, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να μεταβούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ενημερώνονται για τις προϋποθέσεις παραμονής στις χώρες αυτές και για τις απαιτήσεις έκδοσης βίζας.

Για το σκοπό αυτό, συστήνουμε να απευθύνεστε στα Προξενεία των χωρών που σας ενδιαφέρουν (στην Ελλάδα) ή να επισκέπτεστε τις διαδικτυακές σελίδες τους για να ενημερώνεστε σχετικά. Πληροφορίες για τις Ξένες Αρχές στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο  http://www.mfa.gr/xenes-arhes-stin-ellada.html

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, η διαδικασία έκδοσης βίζας μπορεί να είναι χρονοβόρα άρα θα πρέπει η διαδικασία αίτησης να ξεκινά αμέσως μόλις ενημερωθείτε ότι επιλεχθήκατε να μετακινηθείτε.

Το ΤΕΕΠ θα χορηγεί επιστολή αποδοχής σε όσους επιλεγούν για μετακίνηση η οποία θα απευθύνεται στην εκάστοτε Ξένη Αρχή και θα διευκολύνει την διαδικασία έκδοσης βίζας.