Εκδηλώσεις

Εκτυπώσιμη μορφή

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις εκδηλώσεις του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που αφορούν στους εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές καθώς και στο Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ