Ποσά χρηματοδότησης και τρόπος υπολογισμού 2018-2020

Εκτυπώσιμη μορφή

 

                                                   Χρηματοδότηση φοιτητών
                                 (Πρώτος, Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών)

 

 

               Εξερχόμενοι φοιτητές

 

                      700 EUR ανά μήνα

 

Έξοδα ταξιδίου

Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να βρείτε την επιχορήγηση για δαπάνες ταξιδιού ανά χώρα προορισμού: 

     COUNTRY OF ORIGIN

    TRAVEL COSTS
(in euro)

 Albania  

180

 Algeria  

360

 Argentina  

1.100,00

 Armenia  

275

Azerbaijan

360

 Belarus  

275

 Bosnia and Herzegovina

275

 China (People’s Republic of)  

820

Egypt

275

 Georgia  

275

 Israel  

275

Japan

1.100,00

 Jordan  

275

 Lebanon  

275

 Mexico  

1.100,00

 Moldova (Republic  

275

Montenegro

180

 Morocco  

360

 Nepal  

820

Palestine

275

 Russian Federation  

360

 Serbia  

275

 Tunisia  

275

 Ukraine  

275

United States

1.100,00

 Uzbekistan  

530