Ηλεκτρονική Αίτηση Σπουδών

Εκτυπώσιμη μορφή

Αυτή η ενότητα παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την on-line διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ International για Σπουδές του Α.Π.Θ.

Συμπλήρωση και υποβολή της on-line αίτησης

Στην αίτηση έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε έως τρεις επιλογές πανεπιστημίων με τα οποία έχει υπογράψει διμερή συμφωνία το Α.Π.Θ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψετε είναι τα εξής:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, βάσει του προσαρμοσμένου υποδείγματος  Europass CV (ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο πεδίο του βιογραφικού που αφορά στην αναφορά των μαθημάτων που προτίθεστε να παρακολουθήσετε).

2. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας (σας επισημαίνουμε ότι, τόσο τη γλώσσα διδασκαλίας, η οποία μπορεί να διαφέρει από την ομιλούμενη γλώσσα στη χώρα υποδοχής, όσο και για το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Υποδοχής).

3. Φωτοαντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας

4. Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

5. Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος

6. Κίνητρα συμμετοχής: Θα πρέπει να περιγράφονται οι ακαδημαϊκοί λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε, οι στόχοι και οι σκοποί σας.

7. Μόνο για όσους επιλέξουν βραχυχρόνια μετακίνηση: Επιστολή προ-αποδοχής από το ίδρυμα αποδοχής.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες της αίτησης ανά πάσα στιγμή μέχρι την τελική υποβολή της.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας θα ολοκληρωθεί και θα αποσταλεί οριστικά εφόσον επιλέξετε το πλήκτρο «Υποβολή».

Τεχνικές προδιαγραφές

Η on-line εφαρμογή λειτουργεί με Microsoft Internet Explorer έκδοση 7 ή νεότερο και Firefox 3 ή νεότερο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργήσει σωστά με άλλους browsers. Επίσης, θα χρειαστείτε Adobe Acrobat Reader για να εκτυπώσετε το έντυπο της αίτησης. Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ο browser σας πρέπει να έχει ενεργοποιημένα τα cookies και JavaScript.

Προστασία δεδομένων

Τα στοιχεία που μας υποβάλλονται θα αποθηκευτούν και θα επεξεργαστούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.

Επικοινωνία

Εάν έχετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία της αίτησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310 995302 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eurep-projects@auth.gr

 

Ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα Erasmus+ International για Σπουδές

 

Αν ακολουθήσετε το σύνδεσμο Οι αιτήσεις μου μπορείτε να επεξεργαστείτε την αίτηση που ενδεχομένως έχετε αποθηκεύσει προσωρινά ή να δείτε την κατάσταση των αιτήσεων που έχετε ήδη υποβάλει.