Βασική Δράση 3 (ΚΑ3)

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΕΟ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Call 2024

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που αναφέρονται παρακάτω αφορούν σε ώρα Βρυξελλών (CET).

 

Βασική δράση 3

Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί

7 Μαρτίου 2024, 17:00

 

   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να βρείτε τους λεπτομερείς όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων, στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ 2023, στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_el.

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης που διατυπώνονται στον εν λόγω οδηγό ισχύουν πλήρως για την παρούσα πρόσκληση.

Τα Προγράμματα Erasmus+ όπως ΚΑ2, ΚΑ3, Youth, κτλ., υποβάλλονται είτε στο ΙΚΥ είτε στην EACEA (Βρυξέλλες) ανάλογα με τις οδηγίες της Πρόσκλησης.

Γενικές πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες:

ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/

EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

 

Υποβολή Προγραμμάτων

Τα mandates προς υπογραφή για τα Προγράμματα υποβάλλονται προς υπογραφή στο Γραφείο Υποβολής Προτάσεων του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ (Email: proposals@rc.auth.gr). Το ίδιο συμβαίνει και με τις προτάσεις/αιτήσεις των Προγραμμάτων.

 

Απαραίτητα Στοιχεία για την Συμπλήρωση Αιτήσεων και Mandates*

PIC Α.Π.Θ. 999895692
OID Α.Π.Θ. E10209098

Οι αιτήσεις για ανωτέρω προγράμματα απαιτούν, προς τον παρόν, την δημιουργία λογαριασμού ECAS (European Commission Authentication Service), η οποία πραγματοποιείται από τον κάθε ενδιαφερόμενο (υπεύθυνο του προγράμματος που θα υποβληθεί) εδώ.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δεν αναλαμβάνει συγγραφή προτάσεων αλλά βρίσκεται στη διάθεσή σας συμβουλευτικά και για κάθε βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και της πληροφόρησής του.