Βασική Δράση 3 (ΚΑ3)

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της EACEA πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο το Προγράμματος Erasmus+/ Βασική Δράση 3 – Ανάπτυξη πολιτικών με θέμα την κοι

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Τα Προγράμματα Erasmus+ όπως ΚΑ2, ΚΑ3, Youth, Creative Europe, κτλ., υποβάλλονται είτε στο ΙΚΥ είτε στην EACEA (Βρυξέλλες) ανάλογα με τις οδηγίες της Πρόσκλησης.

Γενικές πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες:

ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/

EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

 

                                                                                                      

Υποβολή Προγραμμάτων

Τα mandates προς υπογραφή για τα Προγράμματα υποβάλλονται προς υπογραφή στο Τμήμα Μάρκετινγκ του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ. Το ίδιο συμβαίνει και με τις προτάσεις/αιτήσεις των Προγραμμάτων.

 

                                                                             Απαραίτητα Στοιχεία για την Συμπλήρωση Αιτήσεων και Mandates*

PIC Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 999895692
Χάρτης Εράσμους/Erasmus Charter for Higher Education (ERAPLUS-ECHE): 31579-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE­

*Είναι θεμιτό να χρησιμοποιείται πάντα το PIC του ΑΠΘ και να μην εκδίδει το κάθε Τμήμα δικό του.

 

Οι αιτήσεις για Προγράμματα ΚΑ3 (άλλα και αλλά ανάλογα με τις εκάστοτε οδηγίες) απαιτούν, προς τον παρόν, την δημιουργία λογαριασμού ECAS (European Commission Authentication Service), η οποία πραγματοποιείται από τον κάθε ενδιαφερόμενο (υπεύθυνο του προγράμματος που θα υποβληθεί) εδώ.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δεν αναλαμβάνει συγγραφή προτάσεων αλλά βρίσκεται στη διάθεσή σας συμβουλευτικά και για κάθε βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και της πληροφόρησής του.