Προσφερόμενες Θέσεις για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ International

Εκτυπώσιμη μορφή

Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές για Πρακτική Άσκηση

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018-2020

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 που αφορούν στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Προθεσμία αιτήσεων: 25/02/2020 ώρα 14:00.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον  πίνακα με τις διαθέσιμες κινητικότητες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Πρακτική Άσκηση –
Erasmus+ International

ΧΩΡΑ

Αριθμός Κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας

(μήνες)

Γεωργία

1

3

Ρωσία

1

3

Ουκρανία

1

3


Προσοχή
: Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης, τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια έχουν προσφέρει συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής άσκησης. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την περιγραφή και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται για κάθε θέση στον Πίνακα με τις προσφερόμενες θέσεις, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια για να υποβάλετε αίτηση για τη θέση που σας ενδιαφέρει (πατώντας στον «τίτλο της θέσης», μπορείτε να βρείτε συνημμένο έγγραφο με αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση). Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/traineeship

Η διάρκεια των κινητικοτήτων είναι 3 μήνες, εντός του διαστήματος Απρίλιος - Ιούνιος 2020.

Διευκρίνιση: Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+ και ακολουθεί τους ίδιους κανόνες μοριοδότησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://eurep.auth.gr/el/incoming/internationalsmpform

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

3. Φωτοαντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας

4. Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

5. Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες: Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος

6. Κίνητρα συμμετοχής: Θα πρέπει να περιγράφονται οι ακαδημαϊκοί λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να μετακινηθείτε, οι στόχοι και οι σκοποί σας,

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eurep.auth.gr/el/students/international/traineeship/procedure

 

Επικοινωνία:

Κωνσταντίνα Τόλια: 2310 99 1391 / eurep-projects@auth.gr

 

Προσφερόμενες Θέσεις για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ International

ΧΩΡΑ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΘ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ukraine School of Medicine Bogomolets National Medical University, Ukraine Τμήμα Ιατρικής 2019-2020 (A)
Georgia Various Schools and Units Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia Τμήματα: Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας, Πληροφορικής, Πολιτικών Μηχανικών, Γεωπονίας, Ξενόγλωσσες και Ελληνική Φιλολογία, Οικονομικών επιστημών, Θετικών επιστημών 2019-2020 (A)
Georgia International Relations and Projects Department Caucasus University, Georgia Όλα τα Τμήματα 2019-2020 (A)
Georgia Department of Pathological Anatomy Tbilisi State Medical University, Georgia Τμήμα Ιατρικής 2019-2020 (A)
Georgia International Relations Office Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia Όλα τα Τμήματα 2019-2020 (A)
Russian Federation Chair of Modern Greek Philology Kuban State University, Russia Τμήμα Φιλολογίας 2019-2020 (A)
Ukraine International Students Faculty I. Horbachevsky Ternopil National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine Τμήμα Ιατρικής 2019-2020 (A)
Ukraine Department of International Affairs/ Center for International Education/ Educational and Practical Center for Cultural and Aesthetic Development Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine Όλα τα Τμήματα 2019-2020 (A)
Ukraine Department of Finance, Banking and Insurance/ Department of International Economic Relations/ Chair of Economic Cybernetics/ Department of Accounting and Taxation/Foreign Languages Department Traineeship on the base of Education and Research Institute for Business Technologies «UAB», Sumy State University, Ukraine Τμήμα Οικονομικών Σπουδών 2019-2020 (A)
Ukraine Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration/ Department of Management/ Department of Finance and Entrepreneurship/ Department of Marketing Traineeship on the base of Oleg Balatskyi Academic and Research Institute of Finance, Economics and Management, Sumy State University, Ukraine Τμήμα Οικονομικών Σπουδών 2019-2020 (A)
Ukraine International Affairs Office Traineeship in the International Affairs Office, Sumy State University, Ukraine Όλα τα Τμήματα 2019-2020 (A)