Θερινά Σχολεία

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα προγράμματα θερινών μαθημάτων (Summer Schools) τα οποία προσφέρονται από συνεργαζόμενα ή μη Ιδρύματα του εξωτερικού.
Οι πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας του Τμήματός μας αφορούν αποκλειστικά στην ενημέρωσή σας καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΑΠΘ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Τίτλος Θέσης Χώρα Φορέας Διοργάνωσης Ημερομηνία ανάρτησης
Summer Course at Universidade Federal Fluminense Universidade Federal Fluminense 14/05/2019
International Summer School in Collaborative Systems and Security Austria University of Applied Sciences Upper Austria 14/01/2019
CirCOOL 2.0–The Value Life Cycle of Materials in the Circular Economy Austria Montanuniversitaet Leoben 15/01/2019
Graz International Summer School Seggau 2019 Austria University of Graz 16/01/2019
Graz International Summer School Seggau 2019 (GUSEGG) - Radical (Dis)Engagement: State – Society – Religion Austria University of Graz 04/03/2019
SUMMER SCHOOL IN COLLABORATIVE SYSTEMS AND SECURITY 8 - 14 July 2019 Austria University of Applied Sciences Upper Austria 15/03/2019
SUMMER SCHOOL BEER & BREWING BUSINESS 25 - 31 August 2019 Belgium Université libre de Bruxelles 13/05/2019
Antwerp Summer University Belgium University of Antwerp 06/05/2019
Antwerp Summer University 2019 Belgium University of Antwerp 21/02/2019
Summer school "Companies crossing Borders", 24 June – 5 July 2019, University of Antwerp, Belgium Belgium University of Antwerp 07/02/2019
International Bachelor Summer School for Climate Change Research “Confronting Climate Change – from Science to Policy” Switzerland University of Bern 10/04/2019
University of Zurich International Summer Schools 2019 Switzerland University of Zurich 09/01/2019
One Health BSc/MSc Summer School Improving health at the interfaces between environment, plants, animals and humans Switzerland University of Bern 10/04/2019
University of Arts in Belgrade - SUMMER ART SCHOOL 2019 Serbia and Montenegro University of Arts in Belgrade 27/03/2019
23 August – 6 September 2019 - Archa Theatre Summer School - Prague Czech Republic 12/03/2019
Summer ELSA Brno Law School on IT Law 21. - 28. 7. 2019 Czech Republic The European Law Students' Association 18/04/2019
6th Prague-Weizmann Summer School "ADVANCES IN DRUG DISCOVERY“ Czech Republic University of Chemistry and Technology Prague 27/05/2019
Summer University Prague 2019-September 7th - September 21st, 2019 Czech Republic Charles University 03/04/2019
15th Hessen International Summer University Germany Justus-Liebig-University Giessen 12/03/2019
International Summer Programme - German as a Foreign Language Germany University of Augsburg 17/01/2019
Tubingen Summer School II July 15 - August 24, 2019 Study Europe and the European Union! Germany Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen 10/06/2019
Berlin Emergency medicine Exchange Program Germany Charité Medical University 20/02/2019
Summer School on European Law, 2. - 6. September 2019 - Würzburg Germany University of Würzburg 27/03/2019
Summer School Molecular Medicine, Jena 19.8.-19.9. 2019 Germany The Interdisciplinary Center for Clinical Research of the University Hospital of Jena. 06/05/2019
Winter School 2020 on European Politics and Economy - University of Tübingen, Germany Germany University of Tübingen 22/08/2019
Frankfurt Summer School 2019- Goethe University Germany Goethe University 27/03/2019
Summer schools at FH Aachen Germany FH Aachen University of Applied Sciences 13/05/2019
Summer School Viadrinicum 2019 Germany European University Viadrina Frankfurt 13/05/2019
TU Berlin Summer University 2019 Germany Technische Universität Berlin 04/03/2019
Summer Academy on Intercultural Experience in Germany - Karlsruhe (Germany), July 15‒26, 2019 Germany Karlshochschule International University 04/03/2019
WWU Summer School: European Campus of Intercultural Perspectives - August 26-30, 2019 –Training in intercultural competence for international students Germany University of Münster 31/05/2019
AU Summer University 2019 Denmark Aarhus University 05/02/2019
Engineering and Science Summer School 2019 - SDU Denmark University of South Denmark 12/03/2019
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Summer School 2019 Spain Universidad Politécnica de Madrid 12/02/2019
International Doctoral Summer School 2019. Molecular oncology (MOLON) Spain University of Granada 20/05/2019
Spanish Study Abroad Program UPNA 2019 from the 10th to the 28th. Spain Public University of Navarre (UPNA) 21/03/2019
Spanish Summer Course on Campus delivered by Universities of Castile-León (Spain) Spain 22/05/2019
UAB Barcelona Summer School 2019 Spain Universitat Autonoma de Barcelona 16/01/2019
Tampere Summer School Finland Tampere University of Applied Sciences. 14/03/2019
Helsinki Sum­mer School 2019 Finland University of Helsinki 22/05/2019
UEF Summer School on 12-23 August 2019 Finland University of Eastern Finland 08/03/2019
29th Jyväskylä Summer School Finland University of Jyväskylä 06/05/2019
Sorbonne Nouvelle University's second Theatre Summer School France Sorbonne Nouvelle University 27/03/2019
Le Mans - France - International Summer Campus 2019 France Le Mans Universite 15/01/2019
Toulouse INP Engineering Summer School 2019 France Toulouse INP 15/03/2019
Summer School ESDES, UCLy • June 17- July 12, 2019 France Lyon Catholic University 10/04/2019
Summer Schools - University of Angers (FRANCE) – June/July 2019 France University of Angers 04/03/2019
Summer Program in Mountain Studies June 17-28, 2019 France Université Grenoble Alpes 27/03/2019
Summer schools at INSA TOULOUSE FRANCE France INSA TOULOUSE 14/01/2019
Le Mans - France - International Summer Campus 2019 France Le Mans Universite 08/03/2019
“Smart cities & Engineering for Sustainable Architecture” Summer School France ESTP Paris 19/02/2019
Summer school - One health 2019 - 17th - 21st June 2019 Nantes - FRANCE France French National Institute for Agricultural Research 14/03/2019
FRANCE SUMMER SCHOOL ISEM 2019 France Université Nice Sophia Antipolis 18/04/2019
International Summer School at University of Exeter United Kingdom University of Exeter 27/03/2019
University of Exeter International Summer School 2019 United Kingdom University of Exeter 14/01/2019
Summer School on Leadership, Entrepreneurship and Innovative Tourism 13 - 20​​​​ July 2019 Croatia PAR University College 06/05/2019
Budapest Summer School for Christian Leadership - Hungary 1-26 July 2019 Hungary Károli Gáspár University 14/03/2019
Hungarian Language Course - Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hungary Hungary Eötvös Loránd University 05/02/2019
Summer School "Gates to Europe. Latin, Roman Law , Cultural Heritage" Naples (June 24-July 6 2019) Italy Università L’Orientale di Napoli e dall'Università degli Studi del Sannio 05/04/2019
UniTrento summer schools 2019 Italy University of Trento 04/03/2019
LUISS Summer School on European and Comparative Company Law : Capital Markets in Rome, Italy. Italy Centre for European Company Law - Leiden University 21/03/2019
ELINDER ‘Decommissioning Summer School’: an opportunity for undergraduate students on 8-12 July 2019 in Ispra, Italy Italy European Commission Joint Research Centre (JRC) 21/03/2019
4th PhD Summer School, 26 - 30 August 2019, Lithuania Lithuania Kaunas University of Technology 08/03/2019
International Summer School in American Law, Politics & Economy Poland Center For American Studies 18/04/2019
Opole Summer University 2019 Poland University of Opole 06/05/2019
15ª Summer School Lisbon 2019 - ISCTE Business School Portugal ISCTE Business School 01/02/2019
International Summer Schools in Porto 2019 Portugal Católica Porto Business School 09/01/2019
Porto University Summer Schools Portugal University of Porto 12/03/2019
Samara Univeristy Summer Schools Russian Federation SAMARA NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY 15/03/2019
Russian Studies in Real Russia Summer Schools 2019 Russian Federation Ural Federal University 21/03/2019
Ljubljana Doctoral Summer School 15 - 19 July 2019 & 22 - 26 July 2019 Slovenia University of Ljubljana 20/05/2019
Bogazici Summer Term 2019 Turkey Bogazici University 14/03/2019