Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies)

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της προετοιμασίας για την μετακίνηση προς το Ίδρυμα Υποδοχής. Φυσικά, η Διμερής Συμφωνία πάνω στην οποία στηρίζεται η μετακίνησή σας, βασίζεται στα κοινά στοιχεία και τη συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων σπουδών των δύο τμημάτων. Παρόλα αυτά, το ατομικό σας πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτιστεί με γνώμονα το στάδιο εξέλιξης των σπουδών σας, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας, την ρεαλιστικότητα του προγράμματος, και, φυσικά, την ορθολογική ένταξη των μαθημάτων τα οποία θα παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής στο κύριο πρόγραμμά σας στο ΑΠΘ.

Για να εξασφαλίσετε τα παραπάνω θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, να επιμείνετε ιδιαίτερα στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων και όχι μόνο στους τίτλους τους και να δώσετε σημασία στις πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.

  • Αφού κάνετε μόνοι σας την προεργασία, επισκεφθείτε τον Erasmus+ International Συντονιστή του Τμήματος/ Σχολής σας. Με αυτόν θα συζητήσετε τις επιλογές σας και μπορεί να σας υποδείξει αλλαγές ή να προτείνει να αντικαταστήσετε ορισμένα από τα μαθήματα με άλλα πιο συναφή με το πρόγραμμα σπουδών σας -έτσι ώστε, να διευκολυνθεί η αντιστοίχηση και, τελικά, η αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία θα εξετασθείτε επιτυχώς στο εξωτερικό με μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας στο ΑΠΘ. Μετά από αυτές τις ενδεχόμενες αλλαγές, ο Erasmus+ International Συντονιστή θα υπογράψει το Learning Agreement.
  • Επισκέπτεστε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προκειμένου να υπογράψει το Learning Agreement η Προϊσταμένη του Τμήματος, ως Institutional Coordinator.
     
  • Κρατάτε αντίγραφο του εντύπου για το προσωπικό σας αρχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Το σύνολο των ECTS μονάδων των μαθήματων που θα δηλώσετε στον πίνακα Α θα πρέπει να είναι:

  • 30 για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο
  • 20 για ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο

Τους Συντονιστές για το Πρόγραμμα Erasmus+ International μπορείτε να τους βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/coordinators/international