Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies)

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Μετά την Υπογραφή της Συμφωνίας Μάθησης (Learning Agreement):

  1. Φροντίστε να την καταθέσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής (δηλαδή να υπογραφεί από τον Συντονιστή του), και να φτάσει πάλι στα χέρια σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επικυρωμένη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές είναι απαραίτητη, τόσο για τη χρηματοδότηση, όσο και για την αναγνώριση των σπουδών σας και, γι' αυτό, όταν θα την έχετε στα χέρια σας με όλες τις απαραίτητες υπογραφές και σφραγίδες, θα πρέπει να την στείλετε μέσω e-mail στο ΤΕΕΠ, το ταχύτερο δυνατόν, μετά από την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής.
  2. Η διαδικασία αυτή ποικίλει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο:
  • Αρκετά πανεπιστήμια ζητούν να σταλεί η Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αρχική εγγραφή. Αν συμβεί αυτό, είτε το Ίδρυμα Υποδοχής σάς την στέλνει πίσω υπογεγραμμένη πριν φύγετε από την Ελλάδα είτε την παραλαμβάνετε οι ίδιοι όταν φτάσετε στο εξωτερικό.
  • Σε αντίθετη περίπτωση, θα χρειαστεί να καταθέσετε τη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές αυτοπροσώπως, στο Γραφείο Erasmus, μόλις φτάσετε και να την παραλάβετε όταν θα είναι έτοιμη.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα μαθήματα που έχετε δηλώσει στη Συμφωνία Μάθησης, για οποιοδήποτε λόγο, (π.χ. δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις, δεν προσφέρονται τελικά,  το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν ανταποκρίνεται στην αρχική περιγραφή που είχατε υπόψη σας), τότε:

  • θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές, επιλέγοντας νέα μαθήματα 
  • μετά από συνεννόηση με τον Συντονιστή στο Ίδρυμα Υποδοχής και τον Erasmus+ International Συντονιστή στο Τμήμα/Σχολή σας στο Α.Π.Θ.

Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διευκρινίσετε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στον Πίνακα B της αρχικής Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές, δηλ. στα μαθήματα που θα αναγνωριστούν με την επιστροφή σας στο ΑΠΘ, προκειμένου να συμπληρώσετε σε περίπτωση αλλαγής τον Πίνακα B2 του εντύπου Τροποποιήσεις στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Changes to Learning Agreement for Studies) με το νέο σύνολο των μαθημάτων που θα προκύψει με τις αλλαγές που θα συμφωνήσετε.

Εφόσον ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Τροποποιήσεις στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Changes to Learning Agreement for Studies) το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να πάρετε τις απαραίτητες υπογραφές από το Ίδρυμα Υποδοχής και να στείλετε στο Τμήμα μας μέσω fax ή e-mail αντίγραφο του παραπάνω εντύπου, ώστε να το προωθήσουμε στο Erasmus+ International Συντονιστή του Τμήματος/Σχολής σας για έγκριση.

Εφόσον οι αλλαγές εγκριθούν και από τον Erasmus+ International Συντονιστή του Τμήματος/Σχολής σας, θα ενημερωθεί και η Γραμματεία του Τμήματός/Σχολής.

Προσοχή! Οι αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη αιτιολόγηση στη σχετική στήλη του πίνακα A2.