Εξερχόμενοι Φοιτητές - Erasmus+ International Credit Mobility Programme - Ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Εκτυπώσιμη μορφή

Erasmus+ International Credit Mobility Programme γιατοακαδημαϊκόέτος 2023-24

Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές για Σπουδές

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 που αφορούν στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Προθεσμία αιτήσεων: 5 Σεπτεμβρίου -  2 Οκτωβρίου 2023, ώρα 12:00.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες με τις διαθέσιμες κινητικότητες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το Erasmus+ International στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://eurep.auth.gr/el/students/international/studies/actions


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eurep.auth.gr/el/outgoing/internationalform

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

https://eurep.auth.gr/el/students/international/studies/online-application