Εξερχόμενοι Φοιτητές - Erasmus+ International Credit Mobility Programme - Ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Erasmus+ International Credit Mobility Programme - Ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα υπάρξει Πρόσκληση για τους εξερχόμενους φοιτητές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ International για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.