Τελική αποδοχή από το Ίδρυμα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

 

  • ​Στέλνετε στο Ίδρυμα Υποδοχής όλα τα απαιτούμενα έντυπα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με τον τρόπο που θα σας υποδείξει το Ίδρυμα Υποδοχής (fax, e-mail, ταχυδρομικά) και επιβεβαιώνετε τη λήψη τους.
  • Περιμένετε επίσημη απάντηση από το Ίδρυμα Υποδοχής σχετικά με την αποδοχή σας, την οποία θα λάβετε μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης που καταθέσατε. Η απάντηση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ενημερωτικού e-mail, επίσημης επιστολής αποδοχής ή, απλώς, με την επιστροφή του Learning Agreement υπογεγραμμένου από το Ίδρυμα Υποδοχής.
  • Σας συνιστούμε να μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά την αναχώρησή σας προτού λάβετε κάποιας μορφής επιβεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι έχετε γίνει αποδεκτοί.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης, επικοινωνήστε αρχικά με το Ίδρυμα Υποδοχής και, εφόσον εξακολουθείτε να μη λαμβάνετε απάντηση, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε την περίπτωσή σας.