Κοινά Μεταπτυχιακά Erasmus Mundus

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι μέλος δύο συμπράξεων Erasmus Mundus Joint Master Degrees:


 

1. EM CLE - Master Erasmus Mundus en Cultures Littéraires Européennes - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Mundus Eυρωπαικοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες

Πληροφορίες: 

www.cle.unibo.it

 

 Για το ΑΠΘ: Αν. Καθηγήτρια Μ. Λιτσαρδάκη, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, lima@frl.auth.gr

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE είναι ένα διετές ακαδημαϊκό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Στο τέλος του διετούς προγράμματος, και αφού υποστηρίξουν τη μεταπτυχιακή τους εργασία ενώπιον διεθνούς επιτροπής, οι φοιτητές του CLE λαμβάνουν ένα συνδυασμένο πτυχίο που χορηγείται από τα πανεπιστήμια του consortium, στα οποία σπούδασαν για τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων πιθανώς να ποικίλλει ανάλογα με το εκάστοτε Πανεπιστήμιο.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα CLE είναι ένα πρόγραμμα που είναι αφιερωμένο στη βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει και στηρίζει:

τη συνεργασία και τις ανταλλαγές φοιτητών, ακαδημαϊκών και προσωπικού των πανεπιστημίων

την παγκόσμια προώθηση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου ακαδημαϊκής αριστείας

την επικοινωνία μεταξύ πανεπιστημίων, πολιτιστικών φορέων και επιχειρήσεων (Μουσεία, Εκδοτικοί Οίκοι, Ιδρύματα), όπως και δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών

καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους πτυχιούχους του και πρόσβαση στο διεθνές εργατικό δυναμικό.

Συμμετέχοντα Πανεπιστήμια:

Alma Mater Studiorum, Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Ιταλία

Πανεπιστήμιο της Haute-Alsace (Μυλούζη), Γαλλία

Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, Γαλλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop (Ντακάρ), Σενεγάλη

 

Image result for νέο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 21 Οκτωβρίου 2020 - 18 Ιανουαρίου 2021


Για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: https://cle2.unibo.it/page/40/Presentazione%20della%20domanda/lang/en

Για περισσότερες πληροφορίες:
- Μαρία Λιτσαρδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια και Συντονίστρια του Προγράμματος, Γραφείο 103, Π.Κ. Φιλοσοφικής, τηλ: 2310997515, email: lima@frl.auth.gr
- Χριστίνα Θεοδωρίδου, Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη του Προγράμματος, Γραφείο 103, Π.Κ. Φιλοσοφικής, τηλ.: 2310997506, email: cntheodo@frl.auth.gr

Επίσημο website του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Erasmus Mundus Master CLE: www.cle.unibo.it

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

2. EM  ARCHMAT- Erasmus Mundus Master in Archeological Materials Science

Πληροφορίες:

WWW: http://www.erasmusmundus-archmat.uevora.pt/index.html

Για το ΑΠΘ: Καθ. Π. Σπαθής, Τμήμα Χημείας, spathis@chem.auth.gr

The study and conservation of Cultural Heritage materials is a research area with a strong multidisciplinary connotation and requires skills that span across the Humanities and Science research fields. ARCHMAT provides a common, integrated platform for high quality students coming from different educational backgrounds (Science and Humanities) to understand the advanced scientific methods used to investigate archaeological materials and aims to form highly specialized professional experts in the emerging field of Archaeometry, i.e Physical Sciences applied to the study of Archaeological and Cultural Heritage materials.

 


 

Εκτός των παραπάνω, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης και σε άλλα Erasmus Mundus Joint Master Degrees (ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε μέχρι 3 προγράμματα).

Κατάλογος όλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων Erasmus Mundus Joint Master Degrees:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en