Προϋποθέσεις συμμετοχής και περίοδος μετακίνησης

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε όλους τους κύκλους σπουδών:

  • Προπτυχιακό (μετά από το 2ο έτος σπουδών)
  • Μεταπτυχιακό,
  • Διδακτορικό

 

Ποια είναι η διάρκεια της μετακίνησης;

Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές: Από 3 έως 6 μήνες και πάντα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κινητικότητες από το ΙΚΥ

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών. Το σύνολο της διάρκειας κινητικότητας για όλους τους κύκλους σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της Ε.Ε. (zero grant φοιτητές).

Παράδειγμα:

Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για προπτυχιακές σπουδές διάρκειας μέχρι και 6 μήνες και μία δεύτερη φορά για μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας μέχρι και 6 μήνες (συνολική διάρκεια μετακίνησης 12 μήνες) .