Βασική Δράση 2 (ΚΑ2)

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Συμ

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

 

Εκτυπώσιμη μορφή

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΕΟ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται παρακάτω λήγουν στις 12:00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

 

 

Βασική δράση 2

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

24 Μαρτίου 2020

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/3445-anakoinosi-anota...

Συμμαχίες γνώσης

26 Φεβρουαρίου 2020

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation...

Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων

26 Φεβρουαρίου 2020

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation...

Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

5 Φεβρουαρίου 2020

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation...

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Προγράμματα Erasmus+ όπως ΚΑ2, ΚΑ3, Youth, κτλ., υποβάλλονται είτε στο ΙΚΥ είτε στην EACEA (Βρυξέλλες) ανάλογα με τις οδηγίες της Πρόσκλησης.

Γενικές πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες:

ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/

EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

 

Υποβολή Προγραμμάτων

Τα mandates προς υπογραφή για τα Προγράμματα υποβάλλονται προς υπογραφή στο Τμήμα Μάρκετινγκ του ΕΛΚΕ-ΑΠΘ. Το ίδιο συμβαίνει και με τις προτάσεις/αιτήσεις των Προγραμμάτων.

 

Απαραίτητα Στοιχεία για την Συμπλήρωση Αιτήσεων και Mandates*

PIC Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 999895692
Χάρτης Εράσμους/Erasmus Charter for Higher Education (ERAPLUS-ECHE): 31579-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE­

*Είναι θεμιτό να χρησιμοποιείται πάντα το PIC του ΑΠΘ και να μην εκδίδει το κάθε Τμήμα δικό του.

 

Οι αιτήσεις για Προγράμματα ΚΑ3 (άλλα και αλλά ανάλογα με τις εκάστοτε οδηγίες) απαιτούν, προς τον παρόν, την δημιουργία λογαριασμού ECAS (European Commission Authentication Service), η οποία πραγματοποιείται από τον κάθε ενδιαφερόμενο (υπεύθυνο του προγράμματος που θα υποβληθεί) εδώ.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δεν αναλαμβάνει συγγραφή προτάσεων αλλά βρίσκεται στη διάθεσή σας συμβουλευτικά και για κάθε βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και της πληροφόρησής του.