Επιτροπή Διεθνούς Διάστασης

Εκτυπώσιμη μορφή

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

email

1

Παναγιώτης Σεφερλής, Πρόεδρος

Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχ.

seferlis@auth.gr

2

Νικόλαος Μαγγιώρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας

nikmag@theo.auth.gr

3

Δημήτριος Καρπούζος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας

dimkarp@agro.auth.gr

4

Τιμολέων Κοσμίδης

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νομικής

tkosmides@law.auth.gr

5

Αικατερίνη Καλλιαρίδου

Προϊσταμένη Δ.Σ.Α.Μ.

kaliarid@auth.gr

6

Δήμητρα Μεντεκίδου

Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

dmentekidou@ad.auth.gr

7

Ιωάννα Γεωργιάδου

Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ioan@auth.gr