Επιτροπή ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή του με αριθμό 14/29-4-2024, αποφάσισε να ορίσει τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα.

Την εποπτεία της Επιτροπής ασκεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, καθ. Γεώργιος Τζέτζης.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο καθ. Παναγιώτης Σεφερλής, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

Αρμοδιότητες/Στόχοι

  • Χάραξη της στρατηγικής διεθνοποίησης του ΑΠΘ στο πλαίσιο της δράσης «Διεθνής κινητικότητα/ International Credit Mobility». Αποτελείται από μέλη των επιτροπών Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ). 
  • Ευθύνη της προώθησης καθώς και τη μέριμνα ενημέρωσης και υποστήριξης των συμμετεχόντων στο παραπάνω πρόγραμμα.
  • Εφαρμογή των αρχών του Προγράμματος Erasmus+ International και τη διασφάλιση εφαρμογής των κανόνων του,
  • Εφαρμογή ενιαίου συστήματος μοριοδότησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για τις δράσεις Erasmus+ International Credit Mobility για Σπουδές (εισερχόμενοι και Εξερχόμενοι) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αναπτύχθηκε από το ΤΕΕΠ),
  • Θέσπιση διαδικασίας επιλογής βάσει κριτηρίων για τις μετακινήσεις των δράσεων Erasmus+ International «Διδασκαλία» και «Επιμόρφωση»,
  • Σχεδιασμός ερωτηματολογίου για τη συλλογή στοιχείων εν δυνάμει Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.
  • Καθιέρωση οργάνωσης  ενημερωτικών εκδηλώσεων για την Πανεπιστημιακή κοινότητα όλων των δράσεων του προγράμματος ERASMUS+ International, οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος,
  • Ένταξη των δράσεων της Διεθνούς Διάστασης στις καθιερωμένες ενημερωτικές συναντήσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και προσωπικού ΤΕΕΠ στις Σχολές /Τμήματα του ΑΠΘ για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος.
  • Ενημέρωση ιστοσελίδας για τη δράση Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα.

 Μέλη

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

email

1

Εποπτεία: καθ. Γεώργιος Τζέτζης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

vice-rector-ac@auth.gr

2

Πρόεδρος: Παναγιώτης Σεφερλής

Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

seferlis@auth.gr

3

Μαρία Καρατάσιου

 

Καθηγήτρια Τμ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

karatass@for.auth.gr

4

Φωτεινή Κεχαγιά

Καθηγήτρια Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

fkehagia@civil.auth.gr

5

Βασιλική Μητροπούλου

Καθηγήτρια Τμ. Θεολογίας

mitro@theo.auth.gr

Ιωάννης Παπαγεωργίου

Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Επιστημών

ipapageo@polsci.auth.gr

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Καθηγητής Τμ. Βιολογίας

atriant@bio.auth.gr

Θρασύβουλος–Κωνσταντίνος Τσιάτσος

Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής

tsiatsos@csd.auth.gr

9

Τιμολέων Κοσμίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νομικής

tkosmides@law.auth.gr

10 

Τατιανή Ραπατζίκου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

trapatz@enl.auth.gr

11 

Παναγιώτης Μπατακίδης

Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μαθηματικών

batakidis@math.auth.gr

12 

Αθανάσιος Δαλαμήτρος

μέλος Ε.Ε.Π. Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

dalammi@phed.auth.gr

13

Βασιλεία Καζαμία

μέλος Ε.Ε.Π. Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

vkazamia@lance.auth.gr

14 

Ελένη Λημναίου

Διοικητική Υπάλληλος Γραμματεία Νομικής Επιτροπής

limnaiou@ad.auth.gr

15

Δήμητρα Μεντεκίδου

Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

dmentekidou@ad.auth.gr

16

Ιωάννα Γεωργιάδου

Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Γραμματέας)

ioan@auth.gr