Επιτροπή Διεθνούς Διάστασης

Εκτυπώσιμη μορφή

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή της με αριθμό 3010/18-12-2019, έχοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση με αριθμό 23/5-12-2019, έγγραφο με αριθμό 12680/10-12-2019) αποφάσισε να ορίσει τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής ERASMUS+/Διεθνής Κινητικότητα.

Την εποπτεία της Επιτροπής ασκεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Δημήτριος Κωβαίος.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Δημήτριος Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

email

1

Δημήτριος Κωβαίος, Πρόεδρος

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας

vice-rector-ac@auth.gr

2

Νικόλαος Μαγγιώρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας

nikmag@theo.auth.gr

3

Παναγιώτης Σεφερλής

Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχ.

seferlis@auth.gr

4

Δημήτριος Καρπούζος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας

dimkarp@agro.auth.gr

5

Τιμολέων Κοσμίδης

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νομικής

tkosmides@law.auth.gr

6

Αικατερίνη Καλλιαρίδου

Προϊσταμένη Δ.Σ.Α.Μ.

 

kaliarid@auth.gr

7

Δήμητρα Μεντεκίδου

Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

dmentekidou@ad.auth.gr

8

Ελευθερία Φυτοπούλου

Μόνιμη Υπάλληλος,Π.Ε. Διοικητικού –Οικονομικού  

efytopou@ad.auth.gr

9

Ιωάννα Γεωργιάδου

Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

ioan@auth.gr