Επιτροπή Διεθνούς Διάστασης

Εκτυπώσιμη μορφή
A/A Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα E-mail
1 Α. Στογιαννίδου Καθ. Τμ. Ψυχολογίας Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Πρόεδρος ariadni@psy.auth.gr
2 Ε. Γωνίδα  Αν. Καθηγήτρια Τμ. Ψυχολογίας  gonida@psy.auth.gr
3 Μ. Λιακοπούλου -Κυριακίδου Καθηγήτρια Τμ. Χημικών Μηχανικών markyr@eng.auth.gr
4 Π. Γκλαβίνης Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής glavinis@law.auth.gr
5 Π. Σεφερλής  Αν. Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών seferlis@auth.gr
6 Ν. Ευστρατίου Καθηγητής Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας efstrati@hist.auth.gr
7 Αικ. Καλλιαρίδου Προϊσταμένη Δ.Σ.Α.Μ. kaliarid@auth.gr 
8 Ι. Γεωργιάδου Προϊσταμένη Τ.Ε.Ε.Π. ioan@auth.gr
9 Ε. Κωτσάκη Προϊσταμένη Τμ. Διεθνών Σχέσεων helenko@auth.gr
10 Σ. Φούρλαρη Υπάλληλος Τ.Ε.Ε.Π. sfour@auth.gr
11 Β. Μπούκλα Υπάλληλος Ε.Τ.Ε.Π., Γραμματεία Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων vmpoukla@auth.gr