Λοιπά Προγράμματα & Ενημερώσεις ΙΚΥ

Εκτυπώσιμη μορφή

03/11/2017

Προθεσμίες υποβολής προτάσεων για τις Δράσεις για τον Αθλητισμό 2018 (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport).

 Δράσεις για τον αθλητισμό

Συμπράξεις συνεργασίας

5 Απριλίου 2018

Μικρές συμπράξεις συνεργασίας

5 Απριλίου 2018

Μη κερδοσκοπικές ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις

5 Απριλίου 2018

 

03/11/2016

Επιπρόσθετη ενημέρωση από το ΙΚΥ (31/10/2016)

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης από το ΙΚΥ που αφορούσε στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχουν ανακοινωθεί και για τις διεθνείς δράσεις του Erasmus+ (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Capacity Building in the field of Higher Education, Jean Monnet Activities), περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions_en).  Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρηστικές οδηγίες, οδηγούς συμπλήρωσης της αίτησης, διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων, ηλεκτρονικές αιτήσεις (e-forms), κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.ά. που αφορούν τις παραπάνω δράσεις.

Επίσης, στον παρακάτω υπερσύνδεσμο θα βρείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη υπό τον τίτλο: «Erasmus Mundus Action 2 - Scholarship Holders' Impact Survey: Results»( http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-results-a-survey-involving-more-8000-grantees-have-just-been-published_en ) που αφορά τους συμμετέχοντες στη δράση «Erasmus Mundus Action2».

 

25/10/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥ

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τις κεντρικές (π.χ. Capacity Building in the field of Higher Education, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Jean Monnet Activities, Knowledge alliances)  όσο και για τις αποκεντρωμένες δράσεις (Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων-ΚΑ103-ΚΑ107), καθώς και όλες οι πληροφορίες και η περιγραφή των δράσεων και των σκοπών τους, είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα κεφάλαια του νέου Οδηγού Erasmus+ μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-0

Ενδεικτικά:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για σχέδια στρατηγικών συμπράξεων ΚΑ203 είναι η 29η Μαρτίου 2017

 

30/09/2016

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩN

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές καθώς και για Μεταδιδακτορική Έρευνα, καλείται να διαχειριστεί, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δύο Προγράμματα χορήγησης Υποτροφιών με τους εξής τίτλους:

α) «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» και

β) «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών /ερευνητριών».

To IKY καλεί όλα τα εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΤΕΙ, τους Ερευνητές Α’, Β’ και Γ’ Βαθμίδας, τους ομότιμους καθηγητές των ημεδαπών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων καθώς και των ισοτίμων προς τα ημεδαπά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο αξιολογητών του, όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά, την «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Επισημαίνεται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι, οι ομότιμοι καθηγητές, καθώς και οι  Ερευνητές Α’, Β’ και Γ’ Βαθμίδας, που έχουν ήδη ενταχθεί κατά το παρελθόν στο Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ. - με εξαίρεση όσους εντάχθηκαν στο μητρώο του ΙΚΥ στο πλαίσιο των προσκλήσεων της 15ης/2/2016 και της 28ης/4/2016- θα πρέπει εκ νέου να συμπληρώσουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους. Το εν λόγω μητρώο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες αξιολόγησης στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν μόνον ηλεκτρονικά, μέσω συστήματος υποβολής αιτήσεων του Ι.Κ.Υ, την «Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών».

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπαλλήλους του Τμήματος Διαγωνισμών κ. Βάνα Σωτηροπούλου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3726395, e-mail: sotiropoulou@iky.gr, κ. Ματίνα Μπικάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3726346, e-mail: sbikaki@iky.gr και κ. Μαρία Ερωτοκρίτου τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3726394, e-mail: mariaeroto@iky.gr 

 

04/08/2016

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα προγραμμάτων/αιτήσεων ΚΑ2-Capacity Building

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα των αιτήσεων για το Πρόγραμμα KA2-Capacity Building: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2016_results_by_r...  

 

27/07/2016

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα προγραμμάτων/αιτήσεων ΚΑ3

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα για την Πρόσκληση ΚΑ3: Iniitiatives for policy innovation - Social Inclusion through education, training and youth - EACEA 05/2016 

Link: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/selection-resul...

 

15/06/2016

Ενημέρωση από το ΙΚΥ - Knowledge Alliances - Useful General Information 

The new Erasmus+ programme aims to support actions in the fields of Education, Training, Youth and Sport for the period 2014-2020.

The actions of the Erasmus + programme are divided into decentralised and centralised actions. The latter, such as Knowledge Alliances, are managed at a European level by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) located in Brussels.

Knowledge Alliances are transnational, structured and result-driven projects, notably between higher education and business. Knowledge Alliances are open to any discipline, sector and to cross-sectorial cooperation. The partners share common goals and work together towards mutually beneficial results and outcomes.

As a general rule, Knowledge Alliances target the cooperation between organisations established in Programme Countries. However, organisations from Partner Countries can be involved in a Knowledge Alliance as partners (not as applicants) if their participation brings an essential added value to the project.

 Quick click information:

1. Erasmus+ Programme Guide

Knowledge Alliances are highly competitive part of Erasmus+. Please find below some useful information and links which may help in the preparation of an application.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

2. Info day video footage 2015 (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-plus-infoday-2015-knowledge-alliances-and-sector-skills-alliances_en )

•Knowledge Alliances – basic information on the action: http://webcast.dbvideo.tv/eacea-ute

•Information on financial aspects of the projects: http://webcast.dbvideo.tv/eacea-guido

•Information on how to prepare a good application – tips and experience sharing http://webcast.dbvideo.tv/eacea-renata

3. Power Point Presentations on the KA action, information on administrative aspects of the Call for proposals, submission and assessment steps and information on financial aspects of the Call for proposals

Infoday Session 1: Erasmus+: The Policy Context: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ka_erasmusinfoday2015_peter_bauer_0.pdf

Infoday Session 3: Financial issues of Proposals: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/infoday_2015_financial_presentation_guido_final_0.pdf

Infoday Session 4: Knowledge Alliances: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/infoday_231115_ka_workshop_cle_fv_2.pdf  and https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/infoday_231115_ka_workshop_rr.pdf

 

For further information, please refer to the Knowledge Alliance functional mailbox, monitored by EACEA: EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu


09/06/2016

Ενημέρωση από το ΙΚΥ - Greek Diaspora Fellowships Programme

The Greek Diaspora Fellowship Program is now soliciting project requests from eligible host institutions in Greece and scholar applications from Greek-born academics residing in the U.S. or Canada. Join us to learn more about eligibility requirements, program benefits and navigating our online application portal. The presentation will highlight examples of potential projects and provide attendees with the opportunity to ask questions to GDFP staff members.

Webinar Info Session: https://attendee.gotowebinar.com/register/8089327322666353153

Information: GreekDiaspora@IIE.org 

Η εκδήλωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί και υπάρχει βιντεοσκοπημένη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=eAdP_2b4b5Q (ενημέρωση από το ΙΚΥ 24/06/2016)


09/06/2016

Ενημέρωση από European Commission - LIFE (2014-2020)

The European Commission is organising an Information Day on 17 June to advise applicants on the 2016 funding opportunities under the EU's LIFE programme the environment and climate action.

In 2016, there is more than €330 million available in funding through the LIFE programme. The European Commission will launch a call for proposals in the second half of May, with deadlines in September 2016.

If you are interested in environment, nature and climate projects, mark your agendas and join us on Friday, 17 June 2016.

 

Για όλους τους ενδιαφερόμενους:

Information for LIFE projects: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

Information for the Info Day (including webstreaming): https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-information-day-life-call-proposals-17-june