Υποβολή νέων συμφωνιών

Εκτυπώσιμη μορφή

Ανακοινώσεις Συμφωνιών Erasmus+

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Ιουλίου 2022 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής νέων συμφωνιών για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με Ιδρύματα του εξωτερικού, στο πλα

Επισυνάπτουμε παρακάτω το έγγραφο της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτριας κ. Α.

Ανακοινώσεις Συμφωνιών Erasmus+ International