Υποβολή νέων συμφωνιών Erasmus+

Εκτυπώσιμη μορφή

Ηλεκτρονική υποβολή νέων συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 22 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την υποβολή των νέων συμφωνιών σας, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eurep.auth.gr/el/agreementsform

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 21η Οκτωβρίου 2020 με λήξη την 6η Νοεμβρίου 2020, ώρα 14.00.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής νέων συμφωνιών είναι προσβάσιμη στους υπευθύνους των συμφωνιών, εφόσον έχει παραληφθεί η απόφαση της Γενικής Συνελευσης του κάθε τμήματος και οι συμφωνίες πληρούν τους όρους και τα κριτήρια που έχουν τεθεί. 

 

Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα των στοιχείων που χρειάζονται για τη συμπλήρωση της φόρμας.

 Step 1: Personal details

Office address: Administration building, 1st floor
Office phone number: +30 2310 995167
 

Step 2: Agreement details

Start year: 2018
End year: 2021
Country: Italy
Partner University: I MILANO03 - Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

--------------- 

Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο δεν αναφέρεται στη λίστα, σας δίνεται η δυνατότητα να το προσθέσετε συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία:

Partner University: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Partner erasmuscode: I MILANO03
Partner Website: http://www.unicatt.it
Partner address:  Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano, Italy
Partner city: Milano
Partner type: University

---------------

Subject Area: 02 - Arts and humanities

 

Step 3: Departmental Contact details of the cooperating Institution

Βαθμίδα ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: Assistant Professor
Επώνυμο ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: Foo
Όνομα ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: Bar
Email ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: foo@bar.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: +39 0123456789

 

Step 4: Students Mobility for Studies (SMS) details (Κινητικότητα για Σπουδές)

Αριθμός εξερχομένων φοιτητών ανά χρόνο: 2
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Αριθμός εισερχομένων φοιτητών ανά χρόνο: 2
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Επίπεδο σπουδών εισερχομένων φοιτητών: FST
Προαπαιτούμενη γλώσσα: English*
Επίπεδο προαπαιτούμενης γλώσσας: B2 - Vantage

 

Step 5: Students Mobility for Placement (SMP) details (Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση)

Αριθμός εξερχόμενων φοιτητών ανά χρόνο: 1
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Αριθμός εισερχόμενων φοιτητών ανά χρόνο: 1
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Επίπεδο σπουδών εισερχόμενων φοιτητών: FST

 

Step 6: Staff Teaching Assignments (STA) details (Κινητικότητα για Διδασκαλία)

Αριθμός εξερχόμενων καθηγητών ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά καθηγητή ανά χρόνο: 5
Αριθμός εισερχόμενων καθηγητών ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά καθηγητή ανά χρόνο: 5
Επίπεδο σπουδών για τη διδασκαλία εισερχόμενων καθηγητών: FST
Προαπαιτούμενη γλώσσα: English*
Επίπεδο προαπαιτούμενης γλώσσας: B2 - Vantage

 

Step 7: Staff & Teachers Training (STT) details (Κινητικότητα για Επιμόρφωση)

Αριθμός εξερχόμενων μελών ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά μέλος ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 5
Αριθμός εισερχόμενων μελών ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά μέλος ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 5

 

Step 8: Privacy consent

Έχετε τη δυνατότητα αποθήκευσης της συμφωνίας για περαιτέρω επεξεργασία. Μετά την υποβολή της συμφωνίας, υπάρχει η δυνατότητα μόνο προβολής της καταχωρισμένης συμφωνίας και όχι η δυνατότητα επεξεργασίας. Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την επεξεργασία και να έχετε πραγματοποιήσει την υποβολή μέχρι τη σχετική προθεσμία.

 

* Η προαπαιτούμενη γλώσσα αφορά στους εισερχόμενους φοιτητές/καθηγητές. Οι γλωσσικές απαιτήσεις του συνεργαζόμενου ιδρύματος θα συμπληρωθούν αργότερα από τους αντίστοιχους υπεύθυνους.

 

Διαδικασία υποβολής διμερών συμφωνιών (24/06/2020)

Λόγω των απαιτήσεων ποιοτικής αξιολόγησης, οι οποίες προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ), ως προς την εφαρμογή του προγράμματος ERASMUS+, έχει καθοριστεί η ακόλουθη διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών:

 • Οι διδάσκοντες που ενδιαφέρονται να συνάψουν νέες συμφωνίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα πρέπει έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 να αποστείλουν την προτεινόμενη συμφωνία στο Τμήμα τους προς αξιολόγηση και έγκριση από την Γενική συνέλευση, ενημερώνοντας παράλληλα τον εκάστοτε Συντονιστή ECTS και το ΤΕΕΠ.
 • Στη συνέχεια, τα Τμήματα θα καταθέσουν τον τελικό κατάλογο των εγκεκριμένων συμφωνιών το συντομότερο δυνατό - και το αργότερο έως τις 16 Οκτωβρίου 2020 – στο ΤΕΕΠ. 
 • Ακολούθως,  οι διδάσκοντες θα ενημερωθούν από το ΤΕΕΠ ότι μπορούν να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) μέσω του συνδέσμου https://eurep.auth.gr/el/agreementsform, αφού πρώτα πραγματοποιήσουν είσοδο στο σύστημα με τα στοιχεία του Πανεπιστημιακού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ΤΕΕΠ και ο αντίστοιχος Συντονιστής ECTS θα ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα για κάθε πρόταση συμφωνίας που υποβάλλεται. Η προθεσμία ηλεκτρονικής καταχώρησης των προτάσεων είναι η 30η Οκτωβρίου 2020, ώρα 14.00.
 • Το ΤΕΕΠ,  θα φροντίσει για τη άμεση διεκπεραίωσή τους, με τελική προθεσμία υπογραφής και από τις δύο πλευρές έως την 21η Δεκεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες νωρίτερα της προαναφερθείσης ημερομηνίας τελικής καταχώρησης, το ΤΕΕΠ θα τις προωθήσει άμεσα στα Ιδρύματα του εξωτερικού για υπογραφή.

 Κριτήρια υποβολής νέων συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 22

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τα κριτήρια για την υποβολή πρότασης συμφωνίας με κάποιο  Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς, είναι τα ακόλουθα:

 • Η συμφωνία να είναι συμβατή με τη στρατηγική διεθνοποίησης του ΑΠΘ.
 • Το συνεργαζόμενο Ίδρυμα να έχει αποκτήσει EUC (Ευρωπαϊκός Χάρτης ERASMUS).
 • Το πρόγραμμα σπουδών του συνεργαζόμενου Ιδρύματος να είναι συμβατό με το αντίστοιχο του ΑΠΘ, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση των μαθημάτων των υποτρόφων ERASMUS.
 • Το συνεργαζόμενο Ίδρυμα να εφαρμόζει το Σύστημα ECTS ή άλλο Σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.
 • Εφόσον υπήρχε και στο παρελθόν παρόμοια διμερής συμφωνία, απαιτείται η αξιολόγησή της τόσο ως προς τα ποσοτικά δεδομένα (κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών) όσο και ως προς τα ποιοτικά (αναγνώριση μαθημάτων κλπ).
 • Η συμφωνία να ικανοποιεί τους γενικούς σκοπούς του εκάστοτε τμήματος, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ικανοποιητικό αριθμό μετακινούμενων.

Επιπλέον οι συμβαλλόμενες πλευρές έχουν την υποχρέωση για:

 • Την ανάρτηση των προγραμμάτων σπουδών τους στο διαδίκτυο.
 • Τη δήλωση του επιθυμητού επιπέδου γλωσσομάθειας φοιτητών και καθηγητών.
 • Την έγκαιρη αποστολή της βαθμολογίας των υποτρόφων στα Πανεπιστήμια προέλευσης (Transcript of Records) όχι αργότερα των πέντε εβδομάδων μετά τη λήξη της περιόδου μετακίνησης. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης δύναται να αποτελέσει λόγο διακοπής της συνεργασίας μεταξύ δύο Ιδρυμάτων.
 • Την ενημέρωση των εταίρων για τον ενδεχόμενο τερματισμό της συνεργασίας τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος νωρίτερα.

 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Δημήτριου Κωβαίου.