Υποβολή νέων συμφωνιών

Εκτυπώσιμη μορφή

Ανακοινώσεις Συμφωνιών Erasmus+

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 17 Ιουλίου 2023 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής νέων συμφωνιών για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με Ιδρύματα του εξωτερικού, στο πλαίσιο του προ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Ιουλίου 2022 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής νέων συμφωνιών για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με Ιδρύματα του εξωτερικού, στο πλα

Ανακοινώσεις Συμφωνιών Erasmus+ International

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ενόψει της προετοιμασίας της αίτησης του Ιδρύματός μας για το πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Διάσταση (International) για τη