Υποβολή νέων συμφωνιών Erasmus+

Εκτυπώσιμη μορφή

 Διαδικασία υποβολής διμερών συμφωνιών (20/06/2019)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την υποβολή των νέων συμφωνιών σας, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eurep.auth.gr/el/agreementsform

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 14.00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Έγγραφο της Αναπληρώτριας Πρυτάνη κ. Α. Στογιαννίδου.

 

Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα των στοιχείων που χρειάζονται για τη συμπλήρωση της φόρμας.

 

Step 1: Personal details

Office address: Administration building, 1st floor
Office phone number: +30 2310 995167
Office fax: +30 2310 995292
 

Step 2: Agreement details

Start year: 2018
End year: 2021
Country: Italy
Partner University: I MILANO03 - Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

--------------- 

Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο δεν αναφέρεται στη λίστα, σας δίνεται η δυνατότητα να το προσθέσετε συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία:

Partner University: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Partner erasmuscode: I MILANO03
Partner Website: http://www.unicatt.it
Partner address:  Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano, Italy
Partner city: Milano
Partner type: University

---------------

Subject Area: 02 - Arts and humanities

 

Step 3: Departmental Contact details of the cooperating Institution

Βαθμίδα ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: Assistant Professor
Επώνυμο ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: Foo
Όνομα ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: Bar
Email ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: foo@bar.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: +39 0123456789

 

Step 4: Students Mobility for Studies (SMS) details (Κινητικότητα για Σπουδές)

Αριθμός εξερχομένων φοιτητών ανά χρόνο: 2
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Αριθμός εισερχομένων φοιτητών ανά χρόνο: 2
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Επίπεδο σπουδών εισερχομένων φοιτητών: FST
Προαπαιτούμενη γλώσσα: English*
Επίπεδο προαπαιτούμενης γλώσσας: B2 - Vantage

 

Step 5: Students Mobility for Placement (SMP) details (Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση)

Αριθμός εξερχόμενων φοιτητών ανά χρόνο: 1
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Αριθμός εισερχόμενων φοιτητών ανά χρόνο: 1
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Επίπεδο σπουδών εισερχόμενων φοιτητών: FST

 

Step 6: Staff Teaching Assignments (STA) details (Κινητικότητα για Διδασκαλία)

Αριθμός εξερχόμενων καθηγητών ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά καθηγητή ανά χρόνο: 5
Αριθμός εισερχόμενων καθηγητών ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά καθηγητή ανά χρόνο: 5
Επίπεδο σπουδών για τη διδασκαλία εισερχόμενων καθηγητών: FST
Προαπαιτούμενη γλώσσα: English*
Επίπεδο προαπαιτούμενης γλώσσας: B2 - Vantage

 

Step 7: Staff & Teachers Training (STT) details (Κινητικότητα για Επιμόρφωση)

Αριθμός εξερχόμενων μελών ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά μέλος ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 5
Αριθμός εισερχόμενων μελών ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά μέλος ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 5

 

Step 8: Privacy consent

Έχετε τη δυνατότητα αποθήκευσης της συμφωνίας για περαιτέρω επεξεργασία. Μετά την υποβολή της συμφωνίας, υπάρχει η δυνατότητα μόνο προβολής της καταχωρισμένης συμφωνίας και όχι η δυνατότητα επεξεργασίας. Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την επεξεργασία και να έχετε πραγματοποιήσει την υποβολή μέχρι τη σχετική προθεσμία.

 

* Η προαπαιτούμενη γλώσσα αφορά στους εισερχόμενους φοιτητές/καθηγητές. Οι γλωσσικές απαιτήσεις του συνεργαζόμενου ιδρύματος θα συμπληρωθούν αργότερα από τους αντίστοιχους υπεύθυνους.