Υποβολή νέων συμφωνιών Erasmus+

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την υποβολή των νέων συμφωνιών σας, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eurep.auth.gr/el/agreementsform

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Έγγραφο της Αναπληρώτριας Πρυτάνη κ. Α. Στογιαννίδου.

 

Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα των στοιχείων που χρειάζονται για τη συμπλήρωση της φόρμας.

 

Step 1: Personal details

Office address: Administration building, 1st floor
Office phone number: +30 2310 995167
Office fax: +30 2310 995292
 

Step 2: Agreement details

Start year: 2018
End year: 2021
Country: Italy
Partner University: I MILANO03 - Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

--------------- 

Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο δεν αναφέρεται στη λίστα, σας δίνεται η δυνατότητα να το προσθέσετε συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία:

Partner University: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Partner erasmuscode: I MILANO03
Partner Website: http://www.unicatt.it
Partner address:  Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano, Italy
Partner city: Milano
Partner type: University

---------------

Subject Area: 02 - Arts and humanities

 

Step 3: Departmental Contact details of the cooperating Institution

Βαθμίδα ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: Assistant Professor
Επώνυμο ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: Foo
Όνομα ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: Bar
Email ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: foo@bar.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας ακαδημαϊκά υπεύθυνου συνεργαζόμενου ιδρύματος: +39 0123456789

 

Step 4: Students Mobility for Studies (SMS) details (Κινητικότητα για Σπουδές)

Αριθμός εξερχομένων φοιτητών ανά χρόνο: 2
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Αριθμός εισερχομένων φοιτητών ανά χρόνο: 2
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Επίπεδο σπουδών εισερχομένων φοιτητών: FST
Προαπαιτούμενη γλώσσα: English*
Επίπεδο προαπαιτούμενης γλώσσας: B2 - Vantage

 

Step 5: Students Mobility for Placement (SMP) details (Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση)

Αριθμός εξερχόμενων φοιτητών ανά χρόνο: 1
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Αριθμός εισερχόμενων φοιτητών ανά χρόνο: 1
Μήνες ανά φοιτητή ανά χρόνο: 6
Επίπεδο σπουδών εισερχόμενων φοιτητών: FST

 

Step 6: Staff Teaching Assignments (STA) details (Κινητικότητα για Διδασκαλία)

Αριθμός εξερχόμενων καθηγητών ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά καθηγητή ανά χρόνο: 5
Αριθμός εισερχόμενων καθηγητών ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά καθηγητή ανά χρόνο: 5
Επίπεδο σπουδών για τη διδασκαλία εισερχόμενων καθηγητών: FST
Προαπαιτούμενη γλώσσα: English*
Επίπεδο προαπαιτούμενης γλώσσας: B2 - Vantage

 

Step 7: Staff & Teachers Training (STT) details (Κινητικότητα για Επιμόρφωση)

Αριθμός εξερχόμενων μελών ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά μέλος ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 5
Αριθμός εισερχόμενων μελών ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 1
Ημέρες ανά μέλος ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού ανά χρόνο: 5

 

Step 8: Privacy consent

Έχετε τη δυνατότητα αποθήκευσης της συμφωνίας για περαιτέρω επεξεργασία. Μετά την υποβολή της συμφωνίας, υπάρχει η δυνατότητα μόνο προβολής της καταχωρισμένης συμφωνίας και όχι η δυνατότητα επεξεργασίας. Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την επεξεργασία και να έχετε πραγματοποιήσει την υποβολή μέχρι τη σχετική προθεσμία.

 

* Η προαπαιτούμενη γλώσσα αφορά στους εισερχόμενους φοιτητές/καθηγητές. Οι γλωσσικές απαιτήσεις του συνεργαζόμενου ιδρύματος θα συμπληρωθούν αργότερα από τους αντίστοιχους υπεύθυνους.