Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκτυπώσιμη μορφή

Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή του με αριθμό 14/29-4-2024, αποφάσισε να ορίσει τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Την εποπτεία της Επιτροπής ασκεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, καθ. Γεώργιος Τζέτζης.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο καθ. Θρασύβουλος–Κωνσταντίνος Τσιάτσος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

email

1

Εποπτεία: καθ. Γεώργιος Τζέτζης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

vice-rector-ac@auth.gr

2

Πρόεδρος:   Θρασύβουλος–Κωνσταντίνος Τσιάτσος

Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής

tsiatsos@csd.auth.gr

3

Αγγελική Ζιάκα

 

Καθηγήτρια Τμ. Θεολογίας

ziaka@theo.auth.gr

4

Νικόλαος Μιχαηλίδης

Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

nmichail@meng.auth.gr

5

Παναγιώτης Πατσαλάς

Καθηγητής Τμ. Φυσικής

ppats@auth.gr

Νικόλαος Φόρογλου

Καθηγητής Τμ. Ιατρικής

nforoglou@auth.gr

Δέσποινα Τατά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Ψυχολογίας

dtata@psy.auth.gr

Πάτροκλος Βαρελτζής

Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών

pkvareltzis@cheng.auth.gr

9

Παρασκευή Δεκούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

dekoulou@jour.auth.gr

10 

Χαρίκλεια Κανάρη

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

kanarichara@nured.auth.gr

11 

Παναγιώτης Μπατακίδης

Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μαθηματικών

batakidis@math.auth.gr

12 

Αντώνιος Παπαοικονόμου

μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμ. Πολιτικών Επιστημών

papaoikoa@polsci.auth.gr

13

Ιωάννα Γεωργιάδου

Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Γραμματέας)

ioan@auth.gr