Βασική Δράση 1/ ΚΑ171 (Κινητικότητα μεταξύ των χωρών του προγράμματος Erasmus+ και τρίτων χωρών)

Εκτυπώσιμη μορφή

Διεθνής κινητικότητα με τη συμμετοχή τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Πρωταρχικός στόχος της δράσης για την κινητικότητα στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η στήριξη δραστηριοτήτων κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα —η ευρωπαϊκή διάσταση.

Βασικά στοιχεία για τη δράση

 • Ξεκίνησε το 2015 στο Πρόγραμμα Erasmus+ 2014- 2020, για τη χρηματοδότηση κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων
 • Ακολουθεί τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ
 • Πολλαπλά οφέλη για άτομα και Ιδρύματα:
  • Βασικές δεξιότητες και ικανότητες, επαγγελματική ανάπτυξη, ενισχυμένη απασχολησιμότητα , μέθοδοιδιδασκαλίας κ.λπ.
  • Αυξημένες ικανότητες, ελκυστικότητα & διεθνοποίηση, βελτίωση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης
 • Αποκεντρωμένη Δράση που διαχειρίζονται οι ΕΜ Erasmus+ των Χωρών του Προγράμματος
 • Παγκόσμια Δράση: Ο κόσμος χωρίζεται σε περιφέρειες, στις οποίες διατίθενται διαφορετικοί προϋπολογισμοί ετησίως 

 

Κύρια χαρακτηριστικά για την περίοδο 2021-2027

 

 • Ισχυρή διεθνής διάσταση, που συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και την Ψηφιακή Εκπαίδευση
 • Σχέδιο Δράσης, που επιτρέπει:
  • συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και φορέων επιμόρφωσης / πρακτικής άσκησης,
  • ενίσχυση της φήμης της Ευρώπης,
  • υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης,
  • εστίαση στην ένταξη.
 • Στενότερη ευθυγράμμιση των δράσεων ευρωπαϊκής διεθνούς συνεργασίας με τιςπροτεραιότητες της ΕΕ.
 • Ενίσχυση μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, ενίσχυση της θέσηςτης Ευρώπης ως βασικού εταίρου στην εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο και εδραίωση των δεσμών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και του υπόλοιπου κόσμου.