Στοιχεία επικοινωνίας και ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δέχεται τους εξερχόμενους φοιτητές από Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες 11:00 έως 13:30

Στοιχεία Institutional Coordinator του ΑΠΘ:

Name: Ioanna Georgiadou
Function: Institutional Coordinator
Address: Dpt. of European and Educational Programmes, Administration Building, University Campus, 54124, Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310  995293
Fax: +30 2310 995292
e-mail: eurep-dept@auth.gr

Στοιχεία Τμήματος :

Department of European and Educational Programmes
Aristotle University of Thessaloniki
Erasmus Code: GTHESSAL 01
Διεύθυνση: Dpt. of European and Educational Programmes, Administration Building, University Campus, 54124, Thessaloniki, Greece
Fax: +30 2310 995292
e-mail: erasmus-projects@auth.gr

Πληροφορίες εξερχόμενων φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus+ International για Σπουδές:

Κωνσταντίνα Τόλια τηλ +30 2310991391
e-mail: erasmus-projects@auth.gr