Στατιστικά

Εκτυπώσιμη μορφή

Με αφορμή την αξιολόγηση που γίνεται στις Μονοτμηματικές Σχολές/Τμήματα του ΑΠΘ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία για τα ακαδ. έτη 2009-10 και 2010-11 στους αναρτημένους πίνακες «Πίνακας Προπτυχιακών Σπουδών»«Πίνακας Μεταπτυχιακών Σπουδών» και «Στοιχεία_Εισερχομένων_Καθηγητών». Για τα προηγούμενα έτη δεν είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων, λόγω της μετάβασης σε καινούργια εφαρμογή διαχείρισης της βάσης δεδομένων.  

 

Στοιχεία για τα ακαδημαϊκά έτη μετά το 2014-2015 είναι υπό επεξεργασία.