Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκτυπώσιμη μορφή

H Σύγκλητος του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή της με αριθμό 3007/30-10-2019, έχοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση με αριθμό 11/29-10-2019, έγγραφο με αριθμό 6750/29-10-2019) αποφάσισε να ορίσει τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Την εποπτεία της Επιτροπής ασκεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Δημήτριος Κωβαίος.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Νικόλαος Μαγγιώρος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ EMAIL
1 Εποπτεία: Δημήτριος Κωβαίος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγ. Τμ. Γεωπονίας vice-rector-ac@auth.gr
2 ΠρόεδροςΝικόλαος Μαγγιώρος Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Θεολογίας  nikmag@theo.auth.gr
3 Παναγιώτης Σεφερλής Καθηγ. Τμ. Μηχανολόγων Μηχ. seferlis@auth.gr
4 Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης Καθηγητής Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού lambo@phed.auth.gr
5 Χρήστος Φραγκονικολόπουλος Καθηγητής Τμ. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας chfragk@jour.auth.gr
6 Ελένη Αβραάμ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος eabraham@for.auth.gr
7 Ζωή Παρίση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος pz@for.auth.gr
8 Ιωάννης Τσινόπουλος Καθηγ. Τμ. Ιατρικής itsinop@auth.gr
9 Τιμολέων Κοσμίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Νομικής tkosmides@law.auth.gr
10 Μαρία Παπαϊωάννου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Ιατρικής mpapaioannou@auth.gr
11 Ελευθερία Φυτοπούλου Προϊσταμένη στο Τμ. Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου efytopou@ad.auth.gr
12 Ιωάννα Κορπίδου Διοικητική Υπάλληλος Τμ. Σπουδών iwanna@ad.auth.gr
13 Ιωάννα Γεωργιάδου Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ioan@auth.gr