Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκτυπώσιμη μορφή

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

EMAIL

1

Πρόεδρος: Σοφία-Ελευθερία Γωνίδα

Καθηγ. Τμ. Ψυχολογίας

gonida@psy.auth.gr

2

Εποπτεία της Επιτροπής: Δημήτριος Κωβαίος

Αναπλ. Πρύτανη, Καθηγ. Τμ. Γεωπονίας

vice-rector-ac@auth.gr

3

Ιάκωβος Μιχαηλίδης

Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Ιστορίας – Αρχαιολ.

iakovos@hist.auth.gr

4

Παναγιώτης Σεφερλής

Καθηγ. Τμ. Μηχανολόγων Μηχ.

seferlis@auth.gr

5

Νικόλαος Μαγγιώρος

Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Θεολογίας

nikmag@theo.auth.gr

6

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Βιολογίας

atriant@bio.auth.gr

7

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης

Επικ. Καθηγ. Τμ. Νομικής

ms@law.auth.gr

8

Ιωάννης Τσινόπουλος

Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Ιατρικής

itsinop@auth.gr

9

Ιωάννα Γεωργιάδου

Προϊσταμένη Τμήματος

ioan@auth.gr