Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ EMAIL
1 Πρόεδρος: Νικόλαος Μαγγιώρος Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Θεολογίας nikmag@theo.auth.gr
2 Εποπτεία της Επιτροπής: Δημήτριος Κωβαίος Αναπλ. Πρύτανη, Καθηγ. Τμ. Γεωπονίας vice-rector-ac@auth.gr
3 Παναγιώτης Σεφερλής Καθηγ. Τμ. Μηχανολόγων Μηχ. seferlis@auth.gr
4 Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης Καθηγητής Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού lambo@phed.auth.gr
5 Χρήστος Φραγκονικολόπουλος Καθηγητής Τμ. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας chfragk@jour.auth.gr
6 Ελένη Αβραάμ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος eabraham@for.auth.gr
7 Ζωή Παρίση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος pz@for.auth.gr
8 Ιωάννης Τσινόπουλος Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Ιατρικής itsinop@auth.gr
9 Τιμολέων Κοσμίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Νομικής tkosmides@law.auth.gr
10 Μαρία Παπαϊωάννου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμ. Ιατρικής mpapaioannou@auth.gr
11 Ελευθερία Φυτοπούλου Προϊσταμένη στο Τμ. Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου efytopou@ad.auth.gr
12 Ιωάννα Κορπίδου Διοικητική Υπάλληλος Τμ. Σπουδών iwanna@ad.auth.gr
13 Ιωάννα Γεωργιάδου Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ioan@auth.gr