Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκτυπώσιμη μορφή

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

EMAIL

1

Αριάδνη Στογιαννίδου, Πρόεδρος

Καθηγ. Τμ. Ψυχολογίας

ariadni@psy.auth.gr

2

Σοφία-Ελευθερία Γωνίδα, Αναπλ. Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Ψυχολογίας

gonida@psy.auth.gr

3

Παρασκευή Παπαϊωαννίδου

Καθηγ. Τμ. Ιατρικής

ppap@auth.gr

4

Στυλιανή Κωστοπούλου

Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Οικον. Επιστ.

kostos@econ.auth.gr

5

Ιάκωβος Μιχαηλίδης

Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Ιστορίας – Αρχαιολ.

iakovos@hist.auth.gr

6

Παναγιώτης Σεφερλής

Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Μηχανολόγων Μηχ.

seferlis@auth.gr

7

Νικόλαος Μαγγιώρος

Επίκ. Καθηγ. Τμ. Θεολογίας

nikmag@theo.auth.gr

8

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Αναπλ. Καθηγ. Τμ. Βιολογίας

atriant@bio.auth.gr

9

Σεβαστή Τριανταφύλλου

Επίκ. Καθηγ. Τμ. Ιστορίας – Αρχαιολ.

strianta@hist.auth.gr

10

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης

Επικ. Καθηγ. Τμ. Νομικής

ms@law.auth.gr

11

Ιωάννης Τσινόπουλος

Επίκ. Καθηγ. Τμ. Ιατρικής

itsinop@auth.gr

12

Ιωάννα Γεωργιάδου

Προϊσταμένη Τμήματος

ioan@auth.gr

13

Μαρία Λαζαρίδου

Καθηγ. Τμ. Βιολογίας

Ειδικός Σύμβουλος

mlazarid@bio.auth.gr

14

Ααρών-Άρης  Αβδελάς

Καθηγ. Τμ. Πολ. Μηχανικών

Ειδικός σύμβουλος

avdelas@civil.auth.gr