Επικοινωνία

Εκτυπώσιμη μορφή

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη
Fax: 2310.99.5292
E-mail: eurep-dept@auth.gr


Προϊσταμένη Τμήματος

Ιωάννα Γεωργιάδου
Ε: eurep-dept@auth.gr


Διμερείς Συμφωνίες

Erasmus+:
Ιωάννα Γεωργιάδου

Σάββας Βαρυτιμιάδης
Τηλ.: 2310 99 5289

E: erasmus-agreements@auth.gr

Erasmus+ International:
Ιωάννα Γεωργιάδου

Χριστίνα Πάσχου
Τηλ.: 2310 99 5287

Ε: eurep-projects@auth.gr


Λοιπές Δράσεις Erasmus+ / Συνεργασίες & Δίκτυα

Νικόλαος Λιόλιος
Τηλ.: 2310 99 5291
Ε: eurep-projects@auth.gr


Εξερχόμενοι Φοιτητές

Erasmus+ Σπουδές:

Θεοδώρα Ζυγούρη
Τηλ.: 2310 99 5438

Χρυσούλα Τριανταφυλλίδου
Τηλ.: 2310 99 1336

Νίκος Λιόλιος
Τηλ.: 2310 99 5291

Ε: erasmus-outgoing@auth.gr

Erasmus+ Πρακτική:
Ανδρομάχη Παπαρίζου
Τηλ.: 2310 99 5169

Νίκος Λιόλιος
Τηλ.: 2310 99 5291

Ε: erasmus-outgoing@auth.gr

Erasmus+ International Σπουδές:
Κωνσταντίνα Τόλια
Τηλ.: 2310 99 1391
Ε: eurep-projects@auth.gr

Erasmus Mundus:
Κωνσταντίνα Τόλια
Τηλ.: 2310 99 1391
Ε: eurep-projects@auth.gr

Οικονομική Διαχείριση Εξερχόμενων Φοιτητών:
Ισμήνη Θεριοδάκη
Τηλ.: 2310 99 5306
Ε: erasmus-financial@auth.gr


Εισερχόμενοι Φοιτητές

Erasmus+ Σπουδές:
Κριστίνα Μαντασασβίλη
Τηλ.: 2310 99 5166
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Κωνσταντίνα Τόλια
Τηλ.: 2310 99 1391
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Erasmus+ Πρακτική:
Κριστίνα Μαντασασβίλη
Τηλ.: 2310 99 5166
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Erasmus+ International Σπουδές και Πρακτική:
Κωνσταντίνα Τόλια
Τηλ.: 2310 99 1391
Ε: eurep-projects@auth.gr

Erasmus Mundus:
Κωνσταντίνα Τόλια
Τηλ.: 2310 99 1391
Ε: eurep-projects@auth.gr


Μετακινήσεις Μελών Διδακτικού & Διοικητικού Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση Erasmus+ (Εξερχόμενοι)

Ιωάννης Κουτσελίνης
Τηλ.: 2310 99 5294  Ώρες εξυπηρέτησης (Δευτέρα-Πέμπτη: 10:00-14:00)
Ε: erasmus-financial@auth.gr

Μετακινήσεις Μελών Διδακτικού & Διοικητικού Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (Erasmus+ International)

Νικόλαος Λιόλιος
Τηλ.: 2310 99 5291
Ε: eurep-projects@auth.gr

Χριστίνα Πάσχου
Τηλ.: 2310 99 5287
Ε: eurep-projects@auth.gr


Γραμματειακή Υποστήριξη/Διεκπεραίωση Εγγράφων

Σάββας Βαρυτιμιάδης
Τηλ.: 2310 99 5289

E: erasmus-agreements@auth.gr

Αικατερίνη Φιλιππίδου

Τηλ.: 2310 995302

E:erasmus-agreements@auth.gr


Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

Κριστίνα Μαντασασβίλη
Τηλ.: 2310 99 5166
Ε: erasmus-incoming@auth.gr


Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης & Ιστοσελίδας

Αναστάσιος Σελαλμαζίδης
Τηλ.: 2310 99 5167
Ε: anselal@auth.gr