Επικοινωνία

Εκτυπώσιμη μορφή

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη

Τηλεφωνικό κέντρο - Γραμματεία: 2310 99 6727

E-mail: eurep-dept@auth.gr


Προϊσταμένη Τμήματος

Ιωάννα Γεωργιάδου
Ε: eurep-dept@auth.gr


Διμερείς Συμφωνίες

Erasmus+:
Ιωάννα Γεωργιάδου

Κριστίνα Μαντασασβίλη
E: erasmus-agreements@auth.gr

 

Erasmus+ International:
Ιωάννα Γεωργιάδου

Νικόλαος Λιόλιος

Ε: eurep-projects@auth.gr


Λοιπές Δράσεις Erasmus+ / Συνεργασίες & Δίκτυα

Νικόλαος Λιόλιος

Ε: eurep-projects@auth.gr


Εξερχόμενοι Φοιτητές

Erasmus+ Σπουδές:

Θεοδώρα Ζυγούρη
E: erasmus-outgoing@auth.gr

Χρυσούλα Τριανταφυλλίδου
E:erasmus-outgoing@auth.gr

Μαριάννα Παυλίδου
E:erasmus-outgoing@auth.gr

 

Erasmus+ Πρακτική:

Ανδρομάχη Παπαρίζου
Ε: erasmus-outgoing@auth.gr

Παναγιώτης Ξανθόπουλος
Ε: erasmus-outgoing@auth.gr

Erasmus+ International Σπουδές & Πρακτική:
Κωνσταντίνα Τόλια
Ε: eurep-projects@auth.gr

Erasmus Mundus:
Κωνσταντίνα Τόλια
Ε: eurep-projects@auth.gr

 

Οικονομική Διαχείριση Εξερχόμενων Φοιτητών:
Ισμήνη Θεριοδάκη, Ζαφειρώ Μιμίκου
Ε: erasmus-financial@auth.gr


Εισερχόμενοι Φοιτητές

Erasmus+ Σπουδές:

Κατερίνα Σιπητάνου
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Κωνσταντίνα Μαχαιρίδη
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Κωνσταντίνα Τόλια
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Erasmus+ Πρακτική:

Κωνσταντίνα Μαχαιρίδη
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Erasmus+ International Σπουδές & Πρακτική:
Κωνσταντίνα Τόλια
Ε: eurep-projects@auth.gr

Erasmus Mundus:
Κωνσταντίνα Τόλια
Ε: eurep-projects@auth.gr


Μετακινήσεις Μελών Διδακτικού & Διοικητικού Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση Erasmus+ (Εξερχόμενοι)

Ώρες εξυπηρέτησης (Δευτέρα-Πέμπτη: 10:00-14:00)

Ιωάννης Κουτσελίνης
Τηλ.: 2310 99 5294
Ε: erasmus-financial@auth.gr

Μετακινήσεις Μελών Διδακτικού & Διοικητικού Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (Erasmus+ International)

Νικόλαος Λιόλιος
Ε: eurep-projects@auth.gr

Χριστίνα Πάσχου
Ε: eurep-projects@auth.gr

 

Μετακινήσεις Μελών Διδακτικού & Διοικητικού Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση Erasmus+ (Εισερχόμενοι)

Κριστίνα Μαντασασβίλη
Ε: eurep-dept@auth.gr


Γραμματειακή Υποστήριξη για διοικητικά θέματα του Α.Π.Θ.

Αικατερίνη Φιλιππίδου

Τηλ.: 2310 996727
E: eurep-dept@auth.gr


Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κριστίνα Μαντασασβίλη, Ζαφειρώ Μιμίκου
Ε: eurep-dept@auth.gr


Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης & Ιστοσελίδας

Αναστάσιος Σελαλμαζίδης
Ε: anselal@auth.gr