Κινητικότητες

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Εξερχόμενες Κινητικότητες Φοιτητών για Σπουδές Erasmus+ International 2017-2019

 

1. Συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες Κινητικότητες

2. Συμβουλευτείτε τον Πίνακα με τα Πανεπιστήμια Εταίρους: https://eurep.auth.gr/en/students/international/studies/inter-institutional_agreements

3. Συμβουλευτείτε τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες: https://eurep.auth.gr/el/internationalContract/list

  

 

Χώρα

Αριθμός Κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας
(μήνες)

Albania

1

5

Algeria

1

5

Argentina

1

5

Bosnia and Herzegovina

1

4

China (People's Republic of)

3

5

Egypt

1

5

Japan

1

3

Mexico

1

5

Montenegro

1

4

Morocco

2

4

Nepal

1

5

Russian Federation

1

5

Serbia

4

4