Κινητικότητες

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Εξερχόμενες Κινητικότητες Φοιτητών για Σπουδές Erasmus+ International 2016-2018

 

1. Συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες Κινητικότητες

2. Συμβουλευτείτε τον Πίνακα με τα Πανεπιστήμια Εταίρους

3. Συμβουλευτείτε τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες: https://eurep.auth.gr/el/internationalContract/list 

 

Χώρα

Αριθμός Κινητικοτήτων

Περίοδος Κινητικότητας σε Μήνες

Bosnia & Herzegovina 1 4

Egypt

1

3

Israel

2

3

Serbia

1

4

Tunisia

1

3

 

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων: https://eurep.auth.gr/el/students/international/studies/agreements

Συμφωνίες Erasmus+ International 2016-2018: https://eurep.auth.gr/el/internationalContract/list