Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκτυπώσιμη μορφή

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη
Fax: 2310.99.5292
E-mail: eurep-dept@auth.gr


Προϊσταμένη Τμήματος

Ιωάννα Γεωργιάδου
Τηλ.: 2310 99 5293
Ε: eurep-dept@auth.gr & ioan@auth.gr


Διμερείς Συμφωνίες

Erasmus+:
Γεώργιος Βέης
Τηλ.: 2310 99 6727
E: erasmus-agreements@auth.gr

Erasmus+ International:
Μαρία Μυλωνά
Τηλ.: 2310 99 5302
Ε: eurep-projects@auth.gr


Λοιπές Δράσεις Erasmus+ / Συνεργασίες, Προγράμματα & Δίκτυα

Σοφία Φούρλαρη
Τηλ.: 2310 99 5291

Μαρία Μυλωνά
Τηλ.: 2310 99 5302
Ε: eurep-projects@auth.gr


Εξερχόμενοι Φοιτητές

Erasmus+ Σπουδές:
Νικόλαος Λιόλιος
Τηλ.: 2310 99 5169

Θεοδώρα Ζυγούρη
Τηλ.: 2310 99 5438

Χρυσούλα Τριανταφυλλίδου
Τηλ.: 2310 99 1336
Ε: erasmus-outgoing@auth.gr

Erasmus+ Πρακτική:
Νικόλαος Λιόλιος
Τηλ.: 2310 99 5169
Ε: erasmus-outgoing@auth.gr

Erasmus Mundus:
Σοφία Φούρλαρη
Τηλ.: 2310 99 5291

Κωνσταντίνα Τόλια
Τηλ.: 2310 99 5287
Ε: eurep-projects@auth.gr

Erasmus+ International Σπουδές:
Μαρία Μυλωνά
Τηλ.: 2310 99 5302
Ε: eurep-projects@auth.gr

Οικονομική Διαχείριση Εξερχόμενων Φοιτητών:
Ιωάννης Κουτσελίνης
Τηλ.: 2310 99 5306
Ε: erasmus-financial@auth.gr

 


Εισερχόμενοι Φοιτητές

Erasmus+ Σπουδές:
Βασιλική Πασχαλίδου
Τηλ.: 2310 99 1391

Κριστίνα Μαντασασβίλη
Τηλ.: 2310 99 5166
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Erasmus+ Πρακτική:
Κριστίνα Μαντασασβίλη
Τηλ.: 2310 99 5166
Ε: erasmus-incoming@auth.gr

Erasmus Mundus:
Σοφία Φούρλαρη
Τηλ.: 2310 99 5291

Κωνσταντίνα Τόλια
Τηλ.: 2310 99 5287
Ε: eurep-projects@auth.gr

Erasmus+ International Σπουδές:
Κωνσταντίνα Τόλια
Τηλ.: 2310 99 5287
Ε: eurep-projects@auth.gr


Μετακινήσεις Μελών Διδακτικού & Διοικητικού Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση (Εξερχόμενοι & Οικονομικά Θέματα)

Αικατερίνη Χατζηανδρέου
Τηλ.: 2310 99 5294
Ε: erasmus-financial@auth.gr

Αναστασία Τσιανοπούλου
Τηλ.: 2310 99 5289
Ε: erasmus-financial@auth.gr

Εισερχόμενο Προσωπικό (Διδασκαλία/Επιμόρφωση) Erasmus+ International

Μαρία Μυλωνά
Τηλ.: 2310 99 5302
Ε: eurep-projects@auth.gr


Γραμματειακή Υποστήριξη/Διεκπεραίωση Εγγράφων

Ιωάννης Κουτσελίνης
Τηλ.: 2310 99 5306
Ε: erasmus-financial@auth.gr


Προβολή & Έκδοση Ενημερωτικού Υλικού

Μαρία Μυλωνά
Τηλ.: 2310 99 5302
Ε: eurep-projects@auth.gr

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:
Κριστίνα Μαντασασβίλη
Τηλ.: 2310 99 5166
Ε: erasmus-incoming@auth.gr


Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης & Ιστοσελίδας

Αναστάσιος Σελαλμαζίδης
Τηλ.: 2310 99 5167
Ε: anselal@auth.gr