Επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου στο οποίο έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες θα σας ζητήσει να κάνετε το Ίδρυμα Υποδοχής.

Συνήθως, αφού ενημερωθούν από το ΤΕΕΠ για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, πολλά πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους επιλεγμένους φοιτητές e-mail το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή τους σχετικούς συνδέσμους.

  • Εγγραφή: Για την εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητo να ακολουθήσετε πιστά τη διαδικασία που υποδεικνύεται από το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο θα μετακινηθείτε και η οποία διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
  • Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies). Πρόκειται για έντυπο το οποίο είτε αποτελεί μέρος της αίτησης εγγραφής, είτε προσφέρεται ως ξεχωριστό έντυπο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, είτε το «κατεβάζετε» από την ιστοσελίδα μας. Ορισμένα Ιδρύματα Υποδοχής μπορεί να μη σας ζητήσουν να τους στείλετε το συγκεκριμένο έντυπο στην φάση αυτή, ωστόσο, θα σας το ζητήσουμε εμείς και, επομένως, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του τις οποίες θα βρείτε στη συνέχεια.
  • Κατά την υποβολή όλων των παραπάνω, υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητηθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής (α) Βεβαίωση της επιλογής σας από το Α.Π.Θ. την οποία ζητάτε από το Τμήμα μας και (β) Αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας στην Αγγλική Γλώσσα: Θα πρέπει, κατ' αρχάς, να διαβάσετε προσεκτικά τι τύπο αναλυτικής βαθμολογίας σας ζητά το Ίδρυμα Υποδοχής (επίσημη ή όχι) και, στη συνέχεια, να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας για την έκδοσή της.
  • Στέγαση: Η στέγασή σας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσετε σε απευθείας συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς αυτό μπορεί να σας προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές σχετικά με τη διαμονή σας.