Σημαντικές ημερομηνίες

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2019-2021

1η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές για Σπουδές

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 22 Οκτωβρίου - 9 Νοεμβρίου, ώρα 14:00.