Ποσά χρηματοδότησης και τρόπος υπολογισμού 2016-2017

Εκτυπώσιμη μορφή

 

  Χρηματοδότηση φοιτητών (Πρώτος, Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών)

 

                            Εξερχόμενοι φοιτητές 

   

           650 € ανά μήνα     

 

 

Έξοδα ταξιδίου

Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να βρείτε την επιχορήγηση για δαπάνες ταξιδιού ανά χώρα προορισμού:

     ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

(€)

 Albania  

180

 Australia

1.100

 Bosnia and Herzegovina

275

 China (People's Republic of)  

820

 Ecuador  

1.100

 Egypt  

275

 Israel  

275

 Malaysia  

1.100

 Mexico  

1.100

 Montenegro 

180

 Morocco  

360

 Nepal  

820

 Russian Federation  

360

 Serbia  

275

 Tunisia  

275