Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies)

Εκτυπώσιμη μορφή

Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της προετοιμασίας για την μετακίνηση προς το Ίδρυμα Υποδοχής. Φυσικά, η διμερής συμφωνία πάνω στην οποία στηρίζεται η μετακίνησή σας, βασίζεται στα κοινά στοιχεία και τη συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων σπουδών των δύο τμημάτων. Παρόλα αυτά, το ατομικό σας πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτιστεί με γνώμονα το στάδιο εξέλιξης των σπουδών σας, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας, την ρεαλιστικότητα του προγράμματος, και, φυσικά, την ορθολογική ένταξη των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής στο κύριο πρόγραμμά σας στο ΑΠΘ.

Για να εξασφαλίσετε τα παραπάνω θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, να επιμείνετε ιδιαίτερα στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων και όχι μόνο στους τίτλους τους και να δώσετε σημασία στις πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.

  • Αφού κάνετε μόνοι σας την παραπάνω προεργασία, επισκεφθείτε τον Συντονιστή ECTS της Σχολής/Τμήματός σας. Με αυτόν θα συζητήσετε τις επιλογές σας, και μπορεί να σας υποδείξει αλλαγές ή να προτείνει να αντικαταστήσετε ορισμένα από τα μαθήματα με άλλα πιο συναφή με το πρόγραμμα σπουδών σας -έτσι ώστε, να τηρείται η προϋπόθεση αντιστοίχισης του συνόλου των πιστωτικών μονάδων που θα καταγράφεται στον πίνακα Α με μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας στο ΑΠΘ (πίνακας Β). Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ο κανόνας της πλήρους αναγνώρισης της περιόδου μετακίνησής σας μετά από την επιτυχή εξέτασή σας και την επιστροφή σας στο ΑΠΘ.
  • Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά τη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement)
  • Επισκέπτεστε τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός σας για να υπογράψει το Learning Agreement.
  • Περνάτε από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκειμένου να υπογράψει το Learning Agreement η Προϊσταμένη του Τμήματος ως Institutional Coordinator.
  • Κρατάτε αντίγραφο του εντύπου για το προσωπικό σας αρχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Το σύνολο των ECTS μονάδων των μαθήματων που θα δηλώσετε στον πίνακα Α θα πρέπει να είναι:
60 ECTS για ένα ακαδημαϊκό έτος,
30 για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, και
20 για ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο.