Σημαντικές ημερομηνίες

Εκτυπώσιμη μορφή

 

                       ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

α) Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών 

  • Δήλωση Αναγνώρισης Σπουδών
  • Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application form, Letter of Acceptance)),
  • Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Online Learning Agreement),
  • Αίτηση Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού και αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού,
  • Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή προσωρινό πιστοποιητικό με τα στοιχεία της κάρτας
  • Δικαιολογητικά πρόσθετης επιχορήγησης, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις

Σημείωση: Σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης ενός ή περισσότερων δικαιολογητικών από τα παραπάνω, χωρίς δική σας υπαιτιότητα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα μας προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωσή σας.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε στην πλατφόρμα στην ενότητα "Πριν την μετακίνηση", μπορείτε να ανεβάσετε ημιτελή ή  κενά έγγραφα, για να μπορέσετε να πατήσετε το "αίτημα ελέγχου" πριν την λήξη της προθεσμίας. Μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα μας, θα τεθούν σε κατάσταση εκκρεμότητας και θα μπορέσετε να τα ανεβάσετε εκ νέου, όταν ολοκληρωθούν. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024-2025

  • 28 Ιουνίου 2024, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 1 Αυγούστου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2024
  • 5 Ιουλίου 2024, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 16 Σεπτεμβρίου 2024 και μετά και μετακινούνται για το χειμερινό εξάμηνο ή για ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024-2025

  • 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου 2025
  • 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει μετά από τον Ιανουάριο 2025

 


 

 

β) Υπογραφή των Συμβάσεων Χρηματοδότησης ακαδ. έτους 2024-2025:

Περίοδος έναρξης μαθημάτων

Περίοδος υπογραφής της Σύμβασης

 1 Αυγούστου - 31 Αυγούστου

 

 1 Σεπτεμβρίου - 15 Σεπτεμβρίου

 

 16 Σεπτεμβρίου - 30 Σεπτεμβρίου

 

 1 Οκτωβρίου - 30 Οκτωβρίου

 

 1 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου

 

 1 - 15 Ιανουαρίου

 

 16 -31 Ιανουαρίου

 

 1 - 15 Φεβρουαρίου

 

 16-29 Φεβρουαρίου

 

 01- 31 Μαρτίου

 

 1 - 30  Απριλίου