Σημαντικές ημερομηνίες

Εκτυπώσιμη μορφή

 

                       ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

α) Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών 

 • Δήλωση Αναγνώρισης Σπουδών,
 • Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης,
 • Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application form),
 • Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Online Learning Agreement),
 • Αίτηση Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού και αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού,
 • Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή προσωρινό πιστοποιητικό με τα στοιχεία της κάρτας
 • Δικαιολογητικά πρόσθετης επιχορήγησης, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις

Σημείωση: Σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης ενός ή περισσότερων δικαιολογητικών από τα παραπάνω, χωρίς δική σας υπαιτιότητα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα μας προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωσή σας.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να ανεβάσετε στην πλατφόρμα στην επιλογή "πριν την μετακίνηση" , μπορείτε να τα ανεβάσετε ημιτελή ή να ανεβάσετε κενά έγγραφα για να μπορέσετε να πατήσετε το αίτημα ελέγχου πριν την λήξη της προθεσμίας. Μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα μας, θα μπουν σε κατάσταση εκκκρεμότητας και θα μπορέσετε να τα ανεβάσετε εκ νέου όταν θα ολοκληρωθούν. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

 • 24 Ιουνίου 2022, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 1 Αυγούστου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2022
 • 1 Ιουλίου 2022, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 16 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά και μετακινούνται για το χειμερινό εξάμηνο ή για ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

 • 11 Νοεμβρίου 2022, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου 2023
 • 18 Νοεμβρίου 2022, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει μετά από τον Ιανουάριο 2023

 


 

 

β) Υπογραφή των Συμβάσεων Χρηματοδότησης ακαδ. έτους 2022-2023:

Περίοδος έναρξης μαθημάτων

Περίοδος υπογραφής της Σύμβασης

 1 Αυγούστου - 31 Αυγούστου

5-6-7 Οκτωβρίου

 1 Σεπτεμβρίου - 15 Σεπτεμβρίου

5-6-7 Οκτωβρίου

 16 Σεπτεμβρίου - 30 Σεπτεμβρίου

10-11-12 Οκτωβρίου

 1 Οκτωβρίου - 30 Οκτωβρίου

13-14-17 Οκτωβρίου

 1 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου

24-25 Οκτωβρίου 

 1 - 15 Ιανουαρίου

28-29-30 Νοεμβρίου

 16 -31 Ιανουαρίου

5-8 Δεκεμβρίου

 1 - 15 Φεβρουαρίου

12-15 Δεκεμβρίου

 16-28 Φεβρουαρίου

9-12 Ιανουαρίου

 01- 31 Μαρτίου

31 Ιανουαρίου  1-2 Φεβρουαρίου 

 1 - 30  Απριλίου

20-23 Φεβρουαρίου