Σημαντικές ημερομηνίες

Εκτυπώσιμη μορφή

 

α) Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών 

  • Αίτηση-δήλωση,
  • Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application form),
  • Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement),
  • Αίτηση Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού και αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού,
  • Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
  • Δικαιολογητικά πρόσθετης επιχορήγησης (ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, άτομα με αναπηρία), εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις

Σημείωση: Σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης ενός ή περισσότερων δικαιολογητικών από τα παραπάνω, χωρίς δική σας υπαιτιότητα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα μας προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωσή σας.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

  • 27 Ιουνίου 2019, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 1 Αυγούστου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2019
  • 4 Ιουλίου 2019, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 16 Σεπτεμβρίου 2019 και μετά και μετακινούνται για το χειμερινό εξάμηνο ή για ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

  • 14 Νοεμβρίου 2019για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου 2020
  • 21 Νοεμβρίου 2019για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει μετά από τον Ιανουάριο 2020

 


 

β) Υπογραφή των Συμβάσεων Χρηματοδότησης ακαδ. έτους 2019-2020:

Περίοδος έναρξης μαθημάτων

Περίοδος υπογραφής της Σύμβασης

 1 Αυγούστου - 13 Σεπτεμβρίου

 16 και 18 Ιουλίου

 14 - 30 Σεπτεμβρίου

 20 και 22 Αυγούστου

 1 - 15 Οκτωβρίου

 27 και 29 Αυγούστου

 16 - 30 Οκτωβρίου

 3 και 5 Σεπτεμβρίου

 1 - 30 Νοεμβρίου

 24 και 26 Σεπτεμβρίου

 1 - 15 Ιανουαρίου

 26 και 28 Νοεμβρίου

 16 - 31 Ιανουαρίου

3 και 5 Δεκεμβρίου

 1 - 15 Φεβρουαρίου

10, 12, 16 και 18 Δεκεμβρίου

 16 - 28 Φεβρουαρίου

 14 και 16 Ιανουαρίου

 1 - 15 Μαρτίου

 28 και 29 Ιανουαρίου

 16 - 31 Μαρτίου

 4 και 6 Φεβρουαρίου

 1 - 30 Απριλίου

 25 και 27 Φεβρουαρίου