Σημαντικές ημερομηνίες

Εκτυπώσιμη μορφή

 

                       ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

α) Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών 

 • Δήλωση Αναγνώρισης Σπουδών,
 • Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης,
 • Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application form),
 • Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Online Learning Agreement),
 • Αίτηση Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού και αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού,
 • Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή προσωρινό πιστοποιητικό με τα στοιχεία της κάρτας
 • Δικαιολογητικά πρόσθετης επιχορήγησης, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις

Σημείωση: Σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης ενός ή περισσότερων δικαιολογητικών από τα παραπάνω, χωρίς δική σας υπαιτιότητα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα μας προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωσή σας.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

 • 24 Ιουνίου 2022, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 1 Αυγούστου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2022
 • 1 Ιουλίου 2022, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 16 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά και μετακινούνται για το χειμερινό εξάμηνο ή για ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

 • 11 Νοεμβρίου 2022, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου 2023
 • 18 Νοεμβρίου 2022, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει μετά από τον Ιανουάριο 2023

 


 

 

β) Υπογραφή των Συμβάσεων Χρηματοδότησης ακαδ. έτους 2021-2022:

Περίοδος έναρξης μαθημάτων

Περίοδος υπογραφής της Σύμβασης

 1 Αυγούστου - 31 Αυγούστου

5-6-7 Οκτωβρίου

 1 Σεπτεμβρίου - 15 Σεπτεμβρίου

5-6-7 Οκτωβρίου

 16 Σεπτεμβρίου - 30 Σεπτεμβρίου

10-11-12 Οκτωβρίου

 1 Οκτωβρίου - 30 Οκτωβρίου

13-14-17 Οκτωβρίου

 1 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου

24-25 Οκτωβρίου 

 1 - 15 Ιανουαρίου

------------------------------

 16 -31 Ιανουαρίου

------------------------------

 1 - 15 Φεβρουαρίου

------------------------------

 16-28 Φεβρουαρίου

------------------------------

 01- 31 Μαρτίου

------------------------------

 1 - 30  Απριλίου

------------------------------