Σημαντικές ημερομηνίες

Εκτυπώσιμη μορφή

 

α) Κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών 

 • Δήλωση Αναγνώρισης Σπουδών,
 • Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης,
 • Αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο Ίδρυμα Υποδοχής (Application form),
 • Αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement),
 • Αίτηση Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού και αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού,
 • Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
 • Δικαιολογητικά πρόσθετης επιχορήγησης (ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, άτομα με αναπηρία), εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις

Σημείωση: Σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης ενός ή περισσότερων δικαιολογητικών από τα παραπάνω, χωρίς δική σας υπαιτιότητα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το Τμήμα μας προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωσή σας.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

 • 26 Ιουνίου 2020, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 1 Αυγούστου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2020
 • 3 Ιουλίου 2020, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει από 16 Σεπτεμβρίου 2020 και μετά και μετακινούνται για το χειμερινό εξάμηνο ή για ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

 • 13 Νοεμβρίου 2020, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου 2021
 • 20 Νοεμβρίου 2020, για τους φοιτητές των οποίων το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής θα ξεκινήσει μετά από τον Ιανουάριο 2021

 


 

β) Υπογραφή των Συμβάσεων Χρηματοδότησης ακαδ. έτους 2020-2021:

Περίοδος έναρξης μαθημάτων

Περίοδος υπογραφής της Σύμβασης

 1 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου

19-21 Αυγούστου

 16 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου

24-27 Αυγούστου

 16 - 30 Οκτωβρίου

31 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου

 1 - 30 Νοεμβρίου

 28 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου

 1 - 15 Ιανουαρίου

 1 Δεκεμβρίου- 3 Δεκεμβρίου

 16 - 31 Ιανουαρίου

 7 Δεκεμβρίου-10 Δεκεμβρίου

 1 - 15 Φεβρουαρίου

 14 Δεκεμβρίου – 17 Δεκεμβρίου

 16 - 28 Φεβρουαρίου

 11 Ιανουαρίου -14 Ιανουαρίου

 1 - 15 Μαρτίου

 25 Ιανουαρίου – 28 Ιανουαρίου

 16 - 31 Μαρτίου

 8 Φεβρουαρίου – 11 Φεβρουαρίου

 1 - 30 Απριλίου

 22 Φεβρουαρίου - 25 Φεβρουαρίου