Παράταση Σπουδών

Εκτυπώσιμη μορφή

-Δυνατότητα για παράταση ενός ακόμη εξαμήνου, έχουν μόνο οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται στο χειμερινό εξάμηνο.

Εφόσον η παραμονή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτική υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε την παράταση της περιόδου σπουδών σας για μια ακόμη ακαδημαϊκή περίοδο (τρίμηνο ή εξάμηνο, ανάλογα με το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής). Η διαδικασία αίτησης παράτασης (η οποία θα πρέπει να γίνει ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής) είναι η ακόλουθη:

  • Επιβεβαιώνετε ότι η παράταση σπουδών αφορά περίοδο η οποία ακολουθεί αμέσως μετά την τρέχουσα περίοδο σπουδών (συμπεριλαμβανομένων επίσημων αργιών και περιόδων εορτών) Προσοχή! Το διάστημα για το οποίο ενδιαφέρεστε θα πρέπει να αφορά στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος και τελειώνει το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
  • Εξασφαλίζετε την έγκριση της παράτασης των σπουδών σας από το Ίδρυμα Υποδοχής
  • "Κατεβάζετε" από την ενότητα "Χρήσιμα αρχεία"το έντυπο "Changes to Learning Agreement" και το συμπληρώνετε ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα https://eurep.auth.gr/el/students/studies/learning_agreement.
  • "Κατεβάζετε" από την ενότητα "Χρήσιμα αρχεία"το έντυπο «Αίτηση παράτασης Σπουδών» (Prolongation of Studies),
    καθώς και τη σχετική Υπεύθυνη δήλωση.
  • Μετά από τη συμπλήρωση και υπογραφή των παραπάνω εντύπων, τα προωθείτε προς έγκριση και υπογραφή από τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός σας. 

Όταν η διαδικασία των υπογραφών ολοκληρωθεί, τα αποστέλλετε στο Τμήμα μας προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή συμπλήρωσή τους και στη συνέχεια το Τμήμα μας  θα ελέγξει την ύπαρξη των διαθέσιμων κονδυλίων προκειμένου να επιχορηγηθείτε για την επιπλέον περίοδο και θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Μετά την τελική έγκριση, θα σας προωθήσουμε τα έγγραφα ώστε να υποβληθούν στην πλατφόρμα του Τμήματος https://eurep.auth.gr/el/outgoing/mydocuments
σ
την ενότητα "κατά τη διάρκεια της μετακίνησης".

-Οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται στο εαρινό εξάμηνο, μπορούν να αιτηθούν μικρή παράταση λίγων ημερών εάν πρέπει να παραμείνουν στο Ίδρυμα Υποδοχής  παραπάνω μέρες λόγω εξεταστικής ή παράδοσης εργασιών. Την δυνατότητα αυτή την έχουν βέβαια και οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται το χειμερινό εξάμηνο και διαπιστώνουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους στα Ιδρύματα Υποδοχής ότι είναι περισσότερες οι μέρες μετακίνησης σε σχέση με αυτές που δήλωσαν αρχικά. 

Το αίτημα για μικρή παράταση υποβάλεται με την αποστολή email προς το Tμήμα μας ένα μήνα πριν την λήξη της μετακίνησης και οπωσδήποτε πριν την λήξη αυτής.