Παράταση Σπουδών

Εκτυπώσιμη μορφή

Εφόσον η παραμονή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτική υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε την παράταση της περιόδου σπουδών σας για μια ακόμη ακαδημαϊκή περίοδο (τρίμηνο ή εξάμηνο, ανάλογα με το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής). Η διαδικασία αίτησης παράτασης (η οποία θα πρέπει να γίνει ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Ίδρυμα Υποδοχής) είναι η ακόλουθη:

  • Επιβεβαιώνετε ότι η παράταση σπουδών αφορά περίοδο η οποία ακολουθεί αμέσως μετά την τρέχουσα περίοδο σπουδών (συμπεριλαμβανομένων επίσημων αργιών και περιόδων εορτών) Προσοχή! Το διάστημα για το οποίο ενδιαφέρεστε θα πρέπει να αφορά στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος και τελειώνει το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
  • Εξασφαλίζετε την έγκριση της παράτασης των σπουδών σας από το Ίδρυμα Υποδοχής
  • "Κατεβάζετε" από την ενότητα "Χρήσιμα αρχεία"το έντυπο "Changes to Learning Agreement" και το συμπληρώνετε ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα https://eurep.auth.gr/el/students/studies/learning_agreement.
  • "Κατεβάζετε" από την ενότητα "Χρήσιμα αρχεία"το έντυπο «Αίτηση παράτασης Σπουδών» (Prolongation of Studies) καθώς και τη σχετική Υπεύθυνη δήλωση.
  • Μετά από τη συμπλήρωση και υπογραφή των παραπάνω εντύπων,  τα αποστέλετε με email στο Τμήμα μας  προκειμένου να προωθηθούν προς έγκριση και υπογραφή από τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός σας. 

Στη συνέχεια το Τμήμα μας θα ελέγξει την αίτησή σας, θα ενημερώσει την Εθνική Μονάδα για το ERASMUS+ (Ι.Κ.Υ.) και τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός σας στο Α.Π.Θ., θα ελέγξει την ύπαρξη των απαραίτητων κονδυλίων και θα σας ενημερώσει εάν έχει έγκριθεί  ή όχι η χρηματοδότηση της παράτασης των σπουδών σας .

Μετά την τελική έγκριση, θα σας  προωθήσουμε τα έγγραφα  για να το ανεβάσετε στην πλατφόρμα του Τμήματος https://eurep.auth.gr/el/outgoing/mydocuments