Learning Agreement for Studies

Printer-friendly version

                                         

                ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Η συγκεκριμένη ενότητα θα ενημερώνεται συνεχώς βάσει των οδηγιών που λαμβάνουμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+ σχετικά με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027.

 

Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της προετοιμασίας για την μετακίνηση προς το Ίδρυμα Υποδοχής. Φυσικά, η διμερής συμφωνία πάνω στην οποία στηρίζεται η μετακίνησή σας, βασίζεται στα κοινά στοιχεία και τη συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων σπουδών των δύο τμημάτων. Παρόλα αυτά, το ατομικό σας πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτιστεί με γνώμονα το στάδιο εξέλιξης των σπουδών σας, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας, την ρεαλιστικότητα του προγράμματος, και, φυσικά, την ορθολογική ένταξη των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής στο κύριο πρόγραμμά σας στο ΑΠΘ.

Για να εξασφαλίσετε τα παραπάνω θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, να επιμείνετε ιδιαίτερα στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων και όχι μόνο στους τίτλους τους και να δώσετε σημασία στις πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα.

  • Αφού κάνετε μόνοι σας την παραπάνω προεργασία, επισκεφθείτε τον Συντονιστή ECTS της Σχολής/Τμήματός σας. Με αυτόν θα συζητήσετε τις επιλογές σας, και μπορεί να σας υποδείξει αλλαγές ή να προτείνει να αντικαταστήσετε ορισμένα από τα μαθήματα με άλλα πιο συναφή με το πρόγραμμα σπουδών σας -έτσι ώστε, να τηρείται η προϋπόθεση αντιστοίχισης του συνόλου των πιστωτικών μονάδων που θα καταγράφεται στον πίνακα Α με μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας στο ΑΠΘ (πίνακας Β). Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ο κανόνας της πλήρους αναγνώρισης της περιόδου μετακίνησής σας μετά από την επιτυχή εξέτασή σας και την επιστροφή σας στο ΑΠΘ.

  • Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά τη Συμφωνία Μάθησης (Online Learning Agreement) (βλ. παρακάτω)

  • Ακολουθείτε τη διαδικασία υπογραφής τόσο από τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός σας όσο και από τον υπεύθυνο καθηγητή στο Ίδρυμα Υποδοχής, όπως περιγράφεται παρακάτω Κρατάτε αντίγραφο του πλήρως υπογεγραμμένου αρχείου. 

  • Η συμπλήρωση του έντυπου Learning agreement (χρήσιμα αρχεία) είναι σποδεκτή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα Υποδοχής δεν χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη πλατφόρμα OLA. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Το σύνολο των ECTS μονάδων των μαθημάτων που θα δηλώσετε στον πίνακα Α θα πρέπει να είναι:

60 ECTS για ένα ακαδημαϊκό έτος,

30 για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, και

20 για ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο.

 Το σύνολο ECTS μονάδων του πίνακα Β θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό του πίνακα Α.


 

 Διαδικασία εισόδου στο Online Learning Agreement με ιδρυματικό λογαριασμό

 

Βήμα 1

Συνδεόμαστε στη σελίδα learning-agreement.eu και επιλέγουμε LOG IN.

 

Βήμα 2

Επιλέγουμε Log in with your academic credentials (eduGAIN).

 

 

Βήμα 3

Στο πεδίο Login with, πληκτρολογούμε auth.gr και επιλέγουμε από τη λίστα που θα εμφανιστεί ακριβώς από κάτω Aristotle University of Thessaloniki.

 

 

 

Βήμα 4

Εισάγουμε τα στοιχεία (username και password) του ιδρυματικού μας λογαριασμού και επιλέγουμε Είσοδος.

 

 

 

Βήμα 5 (μόνο κατα την πρώτη είσοδο στην πλατφόρμα)

Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για την αποστολή των στοιχείων μας στο MyAcademicID IAM Service, υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την ταυτοποίησή μας μέσω των ακαδημαϊκών μας κωδικών, και επιλέγουμε “Αποδοχή”.

 

 

 

Στη συνέχεια,  μεταφερόμαστε στη σελίδα του MyAcademicID IAM Service και επιλέγουμε “Proceed to register on the MyAcademicID IAM Service”.

 

Στο επόμενο βήμα, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα το ονοματεπώνυμό μας και το email μας. Επιλέγουμε “Confirm” και επιλέγουμε “Submit”.

Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα, το οποίο μας ενημερώνει ότι έχει σταλεί email επιβεβαίωσης στον ιδρυματικό μας λογαριασμό. Το μήνυμα αποστέλλεται από το support@eduteams.orgμε θέμα  [MyAcademicID] Please confirm your email address

 

Μετά από την επιβεβαίωση μέσω του email (όπου ζητείται και πάλι η διαδικασία των βημάτων 3 και 4), επιστρέφουμε στο παραπάνω μήνυμα και επιλέγουμε “Continue”. Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.

 

Μεταφερόμαστε στο Online Learning Agreement και συγκεκριμένα στη σελίδα του προσωπικού μας λογαριασμού στην πλατφόρμα.

Βήμα 6

Έχουμε πλέον εισέλθει στο λογαριασμό μας στο Online Learning Agreement. Επισκεπτόμαστε την ενότητα MY ACCOUNT και φροντίζουμε για την επικαιροποίηση των προσωπικών μας στοιχείων.

 

 

 

 

Βήμα 7

Για τη δημιουργία νέας  Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές, επιλέγουμε Create new. Σε περίπτωση που έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα Συμφωνία Μάθησης (είτε από εμάς είτε από το ίδρυμα προέλευσης), αυτή εμφανίζεται στο σχετικό πίνακα και για την επεξεργασία της (συμπλήρωση ή διόρθωσή της), επιλέγουμε Edit.

 

 

 


Συμπλήρωση Online Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές

 

Βήμα 1

Επιλέγουμε μία εκ των τριών επιλογών ως προς τον τύπο της κινητικότητας που πρόκειται να υλοποιήσουμε. Για μακροχρόνιες κινητικότητες (διάρκειας 2-12 μήνες) επιλέγουμε “Semester mobility”.

 

 Βήμα 2

Συμπληρώνουμε/ελέγχουμε όλα τα υποχρεωτικά πεδία (με κόκκινο αστερίσκο), ξεκινώντας με το ακαδημαϊκό έτος εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μετακίνησή μας. Στη συνέχεια, ελέγχουμε και τα προσωπικά μας στοιχεία, τα οποία εμφανίζονται όπως έχουν δηλωθεί στο MY ACCOUNT, συμπεριλαμβανομένου του αντικειμένου σπουδών μας (field of education) στο Α.Π.Θ., βάσει της κωδικοποίησης ISCED, καθώς και του επιπέδου σπουδών μας (study cycle) στο Α.Π.Θ. Στη συνέχεια, επιλέγουμε Next. Οι επιλογές μας αποθηκεύονται αυτόματα και μεταβαίνουμε στην επόμενη ενότητα.

 

 

 

Βήμα 3

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ιδρύματος αποστολής, δηλ. τα στοιχεία του Α.Π.Θ., επιλέγοντας από τη σχετική λίστα που εμφανίζεται στα πεδία “Country” και “Name”, και στη συνέχεια συμπληρώνουμε το Τμήμα του Α.Π.Θ. στο οποίο ανήκουμε.

 

Συμπληρώνουμε (ή ελέγχουμε αν είναι ήδη προ - συμπληρωμένα) τα στοιχεία του “Sending Responsible person”, τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν στον Συντονιστή ECTS του Τμήματος του Α.Π.Θ. στο οποίο ανήκουμε. 

 

 

Ως προς τα στοιχεία του “Sending Administrative contact Person”, αυτά θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

First name: Ioanna 

Last name: Georgiadou

Position: Erasmus+ Institutional Coordinator

Email: eurep-dept@auth.gr

Phone number: +30 2310 996727

 

 Στη συνέχεια, επιλέγουμε Next. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να επιστρέψουμε στην αμέσως προηγούμενη ενότητα, επιλέγουμε Previous.

 

 

Βήμα 4

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ιδρύματος υποδοχής επιλέγοντας από τη σχετική λίστα που εμφανίζεται στα πεδία Country και Name. Ως προς το όνομα του ιδρύματος υποδοχής, θα πρέπει να το αναζητήσουμε όπως αυτό εμφανίζεται στη λίστα των διμερών συμφωνιών.  Στη συνέχεια συμπληρώνουμε και το Τμήμα του ιδρύματος υποδοχής στο οποίο πρόκειται να μετακινηθούμε.

 

 

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του “Receiving Responsible person” και του “Receiving Administrative Contact Person” για τα οποία θα πρέπει να μας έχει ενημερώσει ή να είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ιδρύματος υποδοχής. Στη συνέχεια, επιλέγουμε Next.

 

 

Βήμα 5

Συμπληρώνουμε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μετακίνησής μας, βάσει του ακαδημαϊκού ημερολογίου του ιδρύματος υποδοχής.

Στη συνέχεια, επιλέγουμε Add component to Table A για να ξεκινήσουμε με τη συμπλήρωση των μαθημάτων στον πίνακα Α της Συμφωνίας Μάθησης, δηλ. των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουμε στο ίδρυμα υποδοχής.

 

 

Εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο, στο οποίο πρέπει να συμπληρώσουμε τον τίτλο (Component title), τον κωδικό (Component Code), τον αριθμό των ECTS μονάδων του μαθήματος (Number of ECTS credits) και το εξάμηνο (Semester) στο οποίο προσφέρεται τα συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο μάθημα δεν έχει κωδικό, στο αντίστοιχο πεδίο συμπληρώνουμε N/A (not available).

 

 

Μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερα μαθήματα, επιλέγοντας ξανά Add component to Table A, οπότε και εμφανίζεται ένα ακόμα αντίστοιχο πλαίσιο. Σε περίπτωση λάθους, μπορούμε να διαγράψουμε τη συγκεκριμένη καταχώριση, επιλέγοντας Remove. Προτού ολοκληρωθεί η ενέργεια, θα εμφανιστεί ένα νέο μήνυμα που θα μας ζητάει να επιβεβαιώσουμε ότι επιθυμούμε τη συγκεκριμένη διαγραφή.

 

Βήμα 6

Αφού ολοκληρώσουμε την καταγραφή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουμε στο ίδρυμα υποδοχής, πρέπει να συμπληρώσουμε στο πεδίο Web link to the course catalogue at the Receiving Institution τον υπερ-σύνδεσμο που παραπέμπει στο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής

Επίσης, πρέπει να συμπληρώσουμε τη βασική γλώσσα διδασκαλίας (βάσει της διμερούς συμφωνίας) και το επίπεδο γλωσσομάθειας το οποίο κατέχουμε.

 

 

Βήμα 7

Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το Βήμα 4 προκειμένου να συμπληρώσουμε τον πίνακα Β της Συμφωνίας Μάθησης, δηλ. τα μαθήματα που θα αναγνωριστούν στο Τμήμα του Α.Π.Θ. με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων του πίνακα Α.

 

 

 

Βήμα 8

Αφού ολοκληρώσουμε την καταγραφή των μαθημάτων του πίνακα Β, συμπληρώνουμε στο πεδίο Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant info] το link 

https://eurep.auth.gr/el/students/studies/academic_obligations

και στο πεδίο Web link to the course catalogue at the Sending Institution τον υπερσύνδεσμο που παραπέμπει στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο ανήκουμε. Στη συνέχεια, επιλέγουμε Next.

 

 

 

Βήμα 9

Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο σχετικά με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε υπογράφοντας τη Συμφωνία Μάθησης, και υπογράφουμε εντός του σχετικού πλαισίου χρησιμοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή μας ή κάποια σχετική οθόνη αφής.

Στη συνέχεια, και εφόσον είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ενότητες της Συμφωνίας Μάθησης έχουν συμπληρωθεί σωστά και πλήρως, επιλέγουμε Sign and send the Online Learing Agreement to the Responsible Person at the Sending Institution for review, προκειμένου να αποσταλεί αυτοματοποιημένα από την πλατφόρμα η Συμφωνία Μάθησης προς έλεγχο και υπογραφή στον Συντονιστή ECTS του Τμήματος του Α.Π.Θ. στο οποίο ανήκουμε

 

Από τη στιγμή που θα σταλεί στον Συντονιστή ECTS, η Συμφωνία Μάθησης «κλειδώνει» και δεν είναι πλέον δυνατόν να την επεξεργαστούμε

Αν, ωστόσο, ο Συντονιστής ECTS εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις, τόσο στα στοιχεία επικοινωνίας όσο και στο περιεχόμενο των πινάκων Α, Β ή C, μπορεί να απορρίψει τη συγκεκριμένη Συμφωνία Μάθησης, και έτσι να είναι εφικτή και πάλι η επεξεργασία της, χωρίς να χρειαστεί να δημιουργήσουμε μια νέα Συμφωνία Μάθησης από την αρχή. 

Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβουμε και πάλι αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στον ιδρυματικό μας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ τα σχόλια/λόγους σχετικά με την απόρριψη μπορούμε να τα δούμε στην τελευταία ενότητα “Commitment final”.

Εφόσον η Συμφωνία Μάθησης εγκριθεί και υπογραφεί από τον Συντονιστή ECTS στο ΑΠΘ, ενημερωνόμαστε αυτόματα τόσο εμείς όσο και ο Υπεύθυνος καθηγητής του Ιδρύματος Υποδοχής (τα στοιχεία του οποίου έχουμε ήδη συμπληρώσει προηγουμένως), ο οποίος και καλείται να εγκρίνει τη Συμφωνία Μάθησης. 

Αν ο Υπεύθυνος καθηγητής του Ιδρύματος Υποδοχής εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις, τόσο στα στοιχεία επικοινωνίας όσο και στο περιεχόμενο των πινάκων Α,B ή C, μπορεί να απορρίψει τη Συμφωνία Μάθησης, και έτσι να είναι εφικτή και πάλι η επεξεργασία της, χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσουμε τη συμπλήρωση μιας νέας Συμφωνίας Μάθησης από την αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβουμε και πάλι αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στον ιδρυματικό μας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ τα σχόλια/λόγους σχετικά με την απόρριψη μπορούμε να τα δούμε στην τελευταία ενότητα “Commitment final”.

Η Συμφωνία Μάθησης οριστικοποιείται από τη στιγμή που υπογραφεί και από τον Υπεύθυνο καθηγητή του ιδρύματος υποδοχής, οπότε λαμβάνουμε και πάλι σχετική ειδοποίηση μέσω email.  Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί, αυτή μπορεί να γίνει μόνο ως Αλλαγή στη Συμφωνία Μάθησης (Changes to Learning Agreement) κατά τη διάρκεια της μετακίνησης

Σχετικά με την κατάσταση της Συμφωνίας Μάθησής μας, μπορούμε να την ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή ανατρέχοντας στον πίνακα που υπάρχει στην ενότητα MY LEARNING AGREEMENTS και συγκεκριμένα στη στήλη Status.