Στοιχεία επικοινωνίας και ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δέχεται τους εξερχόμενους φοιτητές από Δευτέρα έως Πέμπτη τις ώρες 11:00 έως 13:30, μόνο κατόπιν ραντεβού.

E-mails και τηλέφωνα για πληροφορίες εξερχόμενων φοιτητών για Σπουδές:

Δώρα Ζυγούρη: τηλ +30 2310 995438, e-mail:tzygouri@auth.gr

Χρύσα Τριανταφυλλίδου: τηλ +30 2310991336 e-mail: citriant@auth.gr

Νίκος Λιόλιος: τηλ +30 2310995291 email: lioliosn@auth.gr

Στοιχεία Institutional Coordinator του ΑΠΘ:

Name: Ioanna Georgiadou
Function: Institutional Coordinator
Address: Dpt. of European and Educational Programmes, Administration Building, University Campus, 54124, Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 995293
Fax: +30 2310 995292
e-mail: eurep-dept@auth.gr

Στοιχεία Τμήματος :

Dpt. of European and Educational Programmes
Aristotle University of Thessaloniki
Erasmus Code: GTHESSAL 01
Διεύθυνση: Dpt. of European and Educational Programmes, Administration Building, University Campus, 54124, Thessaloniki, Greece
Fax: +30 2310 995292
e-mail: erasmus-outgoing@auth.gr