Επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του πανεπιστημίου στο οποίο έχετε επιλέξει να μετακινηθείτε, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα βήματα που θα σας ζητήσει το ίδρυμα υποδοχής. Συνήθως, αφού ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, πολλά πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους/στις επιλεγέντες/είσες φοιτητές/τριες ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή συνδέσμους.

  • Εγγραφή. Τα σχετικά έντυπα και οι οδηγίες βρίσκονται στον ιστότοπο του ιδρύματος υποδοχής και πρέπει να τηρηθούν επακριβώς, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που αφορά ειδικά το ίδρυμα υποδοχής στο οποίο θα μετακινηθείτε και διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
  • Συμφωνία μάθησης για σπουδές: Η συμπλήρωση και η διεκπεραίωση της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές είναι πλέον ψηφιακή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γίνεται μέσω της πλατφόρμας learning-agreement.eu . Εάν το ίδρυμα υποδοχής σας ζητήσει να το υποβάλετε σε αυτό το στάδιο, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. Διαφορετικά, θα ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία κατά την υποβολή των εγγράφων χρηματοδότησης στο ΤΕΕΠ.
  • Στέγαση: Η στέγασή σας είναι ένα θέμα που θα πρέπει να φροντίσετε να διευθετήσετε απευθείας με το ίδρυμα υποδοχής, καθώς μπορεί να σας προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τη στέγασή σας (τα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να τα βρείτε στον κατάλογο των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων). Τα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρουν την επιλογή της φοιτητικής εστίας, η οποία είναι η πιο οικονομική λύση, ενώ μπορείτε να ζητήσετε από το αρμόδιο γραφείο του ιδρύματος υποδοχής καθοδήγηση για την εξεύρεση δωματίου ή διαμερίσματος εκτός της πανεπιστημιούπολης. Θα πρέπει, ωστόσο, να θυμάστε ότι αν επιλέξετε να μείνετε σε φοιτητική εστία, θα πρέπει να υποβάλετε κάποιο έντυπο διαμονής, το οποίο θα σας δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής, εντός των προθεσμιών που ορίζει το αρμόδιο γραφείο του πανεπιστημίου του εξωτερικού, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και επομένως δίνεται προτεραιότητα. Τέλος, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus του ΑΠΘ για κάθε σχετική πληροφορία. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αναζητάτε διαμονή, καθώς έχουν υπάρξει αρκετές αναφορές για απόπειρες εξαπάτησης. Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δημοσιεύει κάθε σχετική πληροφορία που λαμβάνει στην ενότητα Ανακοινώσεις, την οποία θα πρέπει να παρακολουθείτε. Παρακάτω παρατίθενται σύνδεσμοι με τις σχετικές ανακοινώσεις:

22-01-2024 Αναφορά ιστοσελίδας εύρεση στέγασης φοιτητών για απάτη - Σουηδία

12-07-2021 Ενημέρωση σχετικά με απάτες στέγασης

19-05-2020 Eξαπάτηση φοιτητών κατά την ενοικίαση σπιτιού

26-06-2018 Υπόθεση απάτης- Σουηδία

23-01-2018 Αναζήτηση στέγασης και ηλεκτρονική απάτη

02-02-2016 Μέτρα προστασίας των φοιτητών Erasmus+ για περιπτώσεις απάτης

02-02-2016 Κρούσμα απάτης σε βελγικό ιστότοπο αναζήτησης κατοικίας στις Βρυξέλλες

 

  • Κατά την υποβολή όλων των παραπάνω, είναι πιθανό το ίδρυμα υποδοχής να σας ζητήσει Βεβαίωση της επιλογής σας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (την οποία παρέχει το Τμήμα μας) ή/και αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας (transcriptofrecords) στην αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση της αναλυτικής βαθμολογίας, θα πρέπει, πρώτα απ' όλα, να διαβάσετε προσεκτικά τον τύπο του εγγράφου που ζητάει το ίδρυμα υποδοχής (επίσημο ή μη) και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας για την έκδοσή του.

 

  • Πολλές φορές, υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής είτε γιατί προσπαθείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους από προσωπικό σας λογαριασμό, είτε γιατί έχετε προωθήσει τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό σε προσωπικό. Συνιστούμε, λοιπόν, τουλάχιστον για την περίοδο κινητικότητας των σπουδών Erasmus και μέχρι να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και να πιστωθεί το τελικό 20% στο λογαριασμό σας, να απενεργοποιήσετε την προώθηση του ιδρυματικού σας λογαριασμού σε προσωπικό. Η επικοινωνία σας με το Τμήμα μας και με το ίδρυμα υποδοχής θα πρέπει να γίνεται πάντα με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.