Επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

                 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου στο οποίο έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες θα σας ζητήσει να κάνετε το Ίδρυμα Υποδοχής. Συνήθως, αφού ενημερωθούν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΕΠ) για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, πολλά πανεπιστήμια στέλνουν απευθείας στους επιλεγμένους φοιτητές email το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα ή τα σχετικά links.

  • Εγγραφή: Για την εγγραφή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης (Application Form) η οποία μπορεί να έχει έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τις σχετικές φόρμες και οδηγίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής τις οποίες και θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά καθώς πρόκειται για διαδικασία που αφορά αποκλειστικά το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο θα μετακινηθείτε και διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.

  • Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies). Πρόκειται για έγγραφο το οποίο πλέον συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του Online Learning Agreement (learning-agreement.eu) βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εφόσον το Ίδρυμα Υποδοχής σας ζητήσει την υποβολή του στην παρούσα φάση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του που θα βρείτε στη συνέχεια. Διαφορετικά, θα ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία κατά την υποβολή των δικαιολογητικών χρηματοδότησης στο ΤΕΕΠ. 

  • Στέγαση: Η στέγασή σας αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσετε σε απευθείας συνεννόηση με το Ίδρυμα Υποδοχής καθώς αυτό μπορεί να σας προσφέρει προτάσεις και εναλλακτικές σχετικά με τη διαμονή σας (στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στην κατάσταση με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια). Στα περισσότερα πανεπιστήμια προσφέρεται η επιλογή των φοιτητικών εστιών που αποτελεί και την πιο οικονομική λύση, ενώ μπορείτε να ζητήσετε την καθοδήγηση του αρμόδιου γραφείου του Ιδρύματος Υποδοχής για την αναζήτηση κάποιου δωματίου ή διαμερίσματος εκτός πανεπιστημιακού campus. Θα πρέπει να θυμάστε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που επιλέξετε τη διαμονή σας σε εστία θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Στέγασης (Accommodation Form), η οποία θα σας δοθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής, μέσα στις προθεσμίες που θέτει το αρμόδιο γραφείο στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και, επομένως, τηρείται σειρά προτεραιότητας.Τέλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το Erasmus Student Network του ΑΠΘ για τυχόν σχετικές πληροφορίες.

  • Κατά την υποβολή όλων των παραπάνω, υπάρχει η πιθανότητα να σας ζητηθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής Βεβαίωση της επιλογής σας από το Α.Π.Θ. καθώς και αντίγραφο της αναλυτικής σας βαθμολογίας ( Transcipt of records). Την πρώτη τη ζητάτε από το Τμήμα μας ενώ στη περίπτωση της αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει, κατ' αρχάς, να διαβάσετε προσεκτικά τι τύπο αναλυτικής βαθμολογίας  σας ζητά το Ίδρυμα Υποδοχής (επίσημη ή όχι) και, στη συνέχεια, να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής σας για την έκδοσή της.