Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Changes to Learning Agreement for Studies)

Εκτυπώσιμη μορφή

Εάν έχετε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες μας που αναφέρονται στα προηγούμενα βήματα, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει, πριν από την αναχώρησή σας από το Α.Π.Θ. και σε συνεργασία με τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός/Σχολής σας, τη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies), η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Η επιλογή αυτών των μαθημάτων θα πρέπει, επιπλέον, να κατατεθεί και να επικυρωθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής (δηλαδή να υπογραφεί από τον Συντονιστή του), και να φτάσει πάλι στα χέρια σας. Η διαδικασία αυτή ποικίλει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.

Αρκετά πανεπιστήμια ζητούν να σταλεί η Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αρχική εγγραφή. Αν συμβεί αυτό, είτε το Ίδρυμα Υποδοχής σάς την στέλνει πίσω υπογεγραμμένη, πριν φύγετε από την Ελλάδα, είτε την παραλαμβάνετε οι ίδιοι όταν φτάσετε στο εξωτερικό.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα χρειαστεί να καταθέσετε τη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές αυτοπροσώπως, στο Γραφείο Erasmus, μόλις φτάσετε και θα πρέπει να εξασφαλίσετε να την παραλάβετε όταν θα είναι έτοιμη.

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επικυρωμένη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές είναι απαραίτητη (τόσο για τη χρηματοδότηση, όσο και για την αναγνώριση των σπουδών σας) και, γι' αυτό, όταν θα την έχετε στα χέρια σας με όλες τις απαραίτητες υπογραφές και σφραγίδες, θα πρέπει να την στείλετε μέσω email στο ΤΕΕΠ, το αργότερο έναν μήνα μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Παρόλα αυτά, υπάρχει η πιθανότητα μόλις εγγραφείτε στο Ίδρυμα Υποδοχής να διαπιστώσετε ότι είτε δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις στα προεπιλεγμένα από εσάς μαθήματα, είτε ότι δεν προσφέρονται τελικά, είτε ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν ανταποκρίνεται στην αρχική περιγραφή που είχατε υπόψη σας. Τότε θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές επιλέγοντας νέα μαθήματα μετά από συνεννόηση με τον Συντονιστή στο Ίδρυμα Υποδοχής και τον Συντονιστή ECTS στο Τμήμα/Σχολή σας στο Α.Π.Θ..

Συγκεκριμένα, η συνεννόησή σας με τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός σας θα αφορά στην επιλογή νέων μαθημάτων που θα μπορούν αναγνωριστούν με τη επιστροφή σας στο ΑΠΘ. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διευκρινίσετε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στον Πίνακα B της αρχικής Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές, δηλ. στα μαθήματα που θα αναγνωριστούν με την επιστροφή σας στο ΑΠΘ, προκειμένου να συμπληρώσετε σε περίπτωση αλλαγής τον Πίνακα B2 του εντύπου Τροποποιήσεις στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Changes to Learning Agreement for Studies) με το νέο σύνολο των μαθημάτων που θα προκύψει με τις αλλαγές που θα συμφωνήσετε.

Εφόσον ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Τροποποιήσεις στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Changes to Learning Agreement for Studies) το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να πάρετε τις απαραίτητες υπογραφές από το Ίδρυμα Υποδοχής και να στείλετε στο Τμήμα μας μέσω fax ή email αντίγραφο του παραπάνω εντύπου ώστε να το προωθήσουμε στο Συντονιστή ECTS του Τμήματος/Σχολής σας για να εγκρίνει και αυτός με τη σειρά του τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Εφόσον οι αλλαγές εγκριθούν και από τον Συντονιστή ECTS του Τμήματος/Σχολής σας, τότε ενημερώνεται και η Γραμματεία του Τμήματός/Σχολής σας προκειμένου να λάβει υπόψη της τις σχετικές τροποποιήσεις κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης που θα ακολουθήσει μετά την επιστροφή σας.

Προσοχή! Οι αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, και θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη αιτιολόγηση στη σχετική στήλη του πίνακα A2.