Αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Changes to Learning Agreement for Studies)

Εκτυπώσιμη μορφή

 

                  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Εάν έχετε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες μας που αναφέρονται στα προηγούμενα βήματα, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει, πριν από την αναχώρησή σας από το Α.Π.Θ. και σε συνεργασία με τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός/Σχολής σας, τη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies), η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Η επιλογή αυτών των μαθημάτων θα πρέπει, επιπλέον, να σταλεί και να επικυρωθεί και από το Ίδρυμα Υποδοχής (δηλαδή να υπογραφεί από τον Συντονιστή του), όπως περιγράφεται εδώ. Αρκετά πανεπιστήμια ζητούν να σταλεί η Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αρχική εγγραφή. 

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η επικυρωμένη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές είναι απαραίτητη (τόσο για τη χρηματοδότηση, όσο και για την αναγνώριση των σπουδών σας) και, γι' αυτό, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της και από το Ίδρυμα Υποδοχής μέσω του Online Learning Agreement πριν από την αναχώρησή σας, θα πρέπει να την στείλετε μέσω email στο ΤΕΕΠ, το αργότερο έναν μήνα μετά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Παρόλα αυτά, υπάρχει η πιθανότητα μόλις εγγραφείτε στο Ίδρυμα Υποδοχής να διαπιστώσετε ότι είτε δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις στα προεπιλεγμένα από εσάς μαθήματα, είτε ότι δεν προσφέρονται τελικά, είτε ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν ανταποκρίνεται στην αρχική περιγραφή που είχατε υπόψη σας. Τότε θα πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές επιλέγοντας νέα μαθήματα μετά από συνεννόηση με τον Συντονιστή στο Ίδρυμα Υποδοχής και τον Συντονιστή ECTS στο Τμήμα/Σχολή σας στο Α.Π.Θ..

Συγκεκριμένα, η συνεννόησή σας με τον Συντονιστή ECTS του Τμήματός σας θα αφορά στην επιλογή νέων μαθημάτων που θα μπορούν αναγνωριστούν με τη επιστροφή σας στο ΑΠΘ. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διευκρινίσετε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στον Πίνακα B της αρχικής Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές, δηλ. στα μαθήματα που θα αναγνωριστούν με την επιστροφή σας στο ΑΠΘ, προκειμένου να συμπληρώσετε σε περίπτωση αλλαγής τον Πίνακα B2 του εντύπου Τροποποιήσεις στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Changes to Learning Agreement for Studies) με το νέο σύνολο των μαθημάτων που θα προκύψει με τις αλλαγές που θα συμφωνήσετε.

Εφόσον ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να προχωρήσετε στην έγκριση των απαιτούμενων αλλαγών μέσω του Online Learning Agreement. 

Προσοχή! Οι αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, και θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη αιτιολόγηση στη σχετική στήλη του πίνακα A2.

 


 

 

Συμπλήρωση αλλαγών (changes) στην Online Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές

 

Βήμα 1

Εφόσον απαιτούνται αλλαγές στον πίνακα Α ή/και Β της Συμφωνίας Μάθησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης και υπογραφής της Συμφωνίας Μάθησης, εισερχόμαστε και πάλι στο λογαριασμό μας στο Online Learning Agreement, και από τον πίνακα των Συμφωνιών Μάθησης που έχουμε δημιουργήσει επιλέγουμε “Apply changes” 

 

Βήμα 2

Ελέγχουμε και τροποποιούμε (εφόσον είναι απαραίτητο) το διάστημα μετακίνησης ή/και τα στοιχεία Sending Responsible Person και του Receiving Responsible Person, και συμπληρώνουμε τα στοιχεία του Sending Administrative Contact Person και του Receiving Administrative Contact Person ακολουθώντας τις οδηγίες των Βημάτων 2 και 3 της ενότητας “Συμπλήρωση Online Συμφωνίας Μάθησης

Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί “Next”.

Βήμα 3

Επιλέγουμε το κουμπί “Add Component Final Table A2” προκειμένου να αφαιρέσουμε ή/και να προσθέσουμε μαθήματα που παρακολουθούμε / θα παρακολουθήσουμε στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Βήμα 4

Επιλέγουμε μία από τις τιμές “Added” ή “Deleted” στο πεδίο “Component added or deleted”. 

Επιλέγουμε “Deleted” όταν θέλουμε να διαγράψουμε / αφαιρέσουμε κάποιο μάθημα που δεν θα παρακολουθήσουμε

Επιλέγουμε “Added” όταν θέλουμε να προσθέσουμε ένα μάθημα είτε προς αντικατάσταση μαθήματος που έχει διαγραφεί είτε σε περίπτωση παράτασης της περιόδου μετακίνησης.

Βήμα 5

Αν επιλέξουμε “Deleted”, στη συνέχεια επιλέγουμε το λόγο διαγραφής του συγκεκριμένου μαθήματος στο πεδίο “Reason Change Deleted

Βήμα 6

Καταγράφουμε τον τίτλο του μαθήματος που διαγράφεται, ακριβώς όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα Table A (πχ χρήση κενών ή χαρακτήρων άλλου αλφάβητου), τον αριθμό ECTS που είχε, και το εξάμηνο μετακίνησης.  

Βήμα 7

Σε περίπτωση που επιλέξουμε το “Added” στο πεδίο “Component Added or Deleted”, τότε στο πεδίο “Reason Change Added” εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λόγοι προσθήκης του συγκεκριμένου μαθήματος

Στη συνέχεια, καταγράφουμε τον τίτλο του μαθήματος που προστίθεται, τον αριθμό ECTS που έχει, και το εξάμηνο μετακίνησης.

 

 

Βήμα 8

Αν επιθυμούμε να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε άλλο μάθημα, επιλέγουμε και πάλι “Add Component Final Table A2” και ακολουθούμε εκ νέου τα βήματα 4-7

Σε κάθε βήμα, μπορούμε να αφαιρέσουμε το συγκεκριμένο πλαίσιο προσθήκης ή διαγραφής μαθήματος, επιλέγοντας το κουμπί “Remove” και να επαναλάβουμε τη διαδικασία από την αρχή. Προς αποφυγή λάθους, πρέπει να επιβεβαιώσουμε την αφαίρεση του συγκεκριμένου πλαισίου επιλέγοντας “Confirm removal” ή μπορούμε να επαναφέρουμε το πλαίσιο επιλέγοντας “Restore”.

Βήμα 9

Όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, συμπληρώνουμε το link του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής και επιλέγουμε “Next”. 

Σε περίπτωση σφάλματος, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην κορυφή της σελίδας.

Βήμα 10

Μεταφερόμαστε στην ενότητα “Receiving Mobility Programme changes”, προκειμένου να συμπληρώσουμε τις αλλαγές στα μαθήματα που θα αναγνωριστούν στο Α.Π.Θ.. Επιλέγουμε το κουμπί “Add Component Final Table B2” προκειμένου να αφαιρέσουμε τα μαθήματα που δεν θα αναγνωριστούν πλέον λόγω των αλλαγών στον πίνακα Α ή/και να προσθέσουμε τα μαθήματα που θα αναγνωριστούν βάσει των αλλαγών στον πίνακα Α .

 

 

Βήμα 11

Επιλέγουμε μία από τις τιμές “Added” ή “Deleted” στο πεδίο “Component added or deleted”. 

Επιλέγουμε “Deleted” όταν θέλουμε να διαγράψουμε / αφαιρέσουμε κάποιο μάθημα από τον πίνακα Β, που δεν θα αναγνωριστεί εξαιτίας των αλλαγών στον πίνακα Α

Επιλέγουμε “Added” όταν θέλουμε να προσθέσουμε ένα μάθημα στον πίνακα Β, που θα αναγνωριστεί βάσει των αλλαγών στον πίνακα Α.

Βήμα 12

Αν επιλέξουμε “Deleted”, στη συνέχεια επιλέγουμε το λόγο διαγραφής του συγκεκριμένου μαθήματος στο πεδίο “Reason Change Deleted

Βήμα 13

Καταγράφουμε τον τίτλο του μαθήματος που διαγράφεται, ακριβώς όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα Table Β (πχ χρήση κενών ή χαρακτήρων άλλου αλφάβητου), τον αριθμό ECTS που είχε, και το εξάμηνο μετακίνησης.  

Βήμα 14

Σε περίπτωση που επιλέξουμε το “Added” στο πεδίο “Component Added or Deleted”, τότε στο πεδίο “Reason Change Added” εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λόγοι προσθήκης του συγκεκριμένου μαθήματος.

Στη συνέχεια, καταγράφουμε τον τίτλο του μαθήματος που προστίθεται, τον αριθμό ECTS που έχει, και το εξάμηνο μετακίνησης.

 

Βήμα 15

Αν επιθυμούμε να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε άλλο μάθημα, επιλέγουμε και πάλι “Add Component Final Table Β2” και ακολουθούμε εκ νέου τα βήματα 11-14.

Σε κάθε βήμα, μπορούμε να αφαιρέσουμε το συγκεκριμένο πλαίσιο προσθήκης ή διαγραφής μαθήματος, επιλέγοντας το κουμπί “Remove” και να επαναλάβουμε τη διαδικασία από την αρχή. Προς αποφυγή λάθους, πρέπει να επιβεβαιώσουμε την αφαίρεση του συγκεκριμένου πλαισίου επιλέγοντας “Confirm removal” ή μπορούμε να επαναφέρουμε το πλαίσιο επιλέγοντας “Restore”.

Βήμα 16

Όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, συμπληρώνουμε στο πεδίο “Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components το link 

https://eurep.auth.gr/el/students/studies/academic_obligations

 καθώς και το link του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας στο ΑΠΘ στο επόμενο πεδίο, και επιλέγουμε “Next”. 

Σε περίπτωση σφάλματος, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην κορυφή της σελίδας.

Βήμα 17

Μεταφερόμαστε στην ενότητα “Virtual component changes”, η οποία συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που το αρχικό Learning Agreement, περιλαμβάνει περίοδο εικονικής κινητικότητας και πρέπει να γίνουν αλλαγές.

Η λογική συμπλήρωσης είναι η ίδια με τα όσα αναφέρονται στα βήματα για τις αλλαγές στους πίνακες Α και Β.

Όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, επιλέγουμε “Next”.

Βήμα 18

Μεταφερόμαστε στην τελευταία ενότητα, διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο σχετικά με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε υπογράφοντας τη Συμφωνία Μάθησης, και υπογράφουμε εντός του σχετικού πλαισίου χρησιμοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή μας ή κάποια σχετική οθόνη αφής.

Στη συνέχεια, και εφόσον είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ενότητες της Συμφωνίας Μάθησης έχουν συμπληρωθεί σωστά και πλήρως, επιλέγουμε Sign and send the Online Learing Agreement to the Responsible Person at the Sending Institution for review, προκειμένου να αποσταλεί αυτοματοποιημένα από την πλατφόρμα η Συμφωνία Μάθησης προς έλεγχο και υπογραφή στον Συντονιστή ECTS του Τμήματος του Α.Π.Θ. στο οποίο ανήκουμε. 

Από τη στιγμή που θα σταλεί στον Συντονιστή ECTS, η Συμφωνία Μάθησης «κλειδώνει» και δεν είναι πλέον δυνατόν να την επεξεργαστούμε, και μπορούμε μόνο να δούμε τις προτεινόμενες αλλαγές, επιλέγοντας “View changes” στον πίνακα της ενότητας MY LEARNING AGREEMENTS.

Αν, ωστόσο, ο Συντονιστής ECTS εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις, τόσο στα στοιχεία επικοινωνίας όσο και στο περιεχόμενο των πινάκων Α2, Β2 ή C2, μπορεί να απορρίψει τις αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης, και έτσι να είναι εφικτή και πάλι η επεξεργασία της, χωρίς να χρειαστεί να δημιουργήσουμε μια νέα Συμφωνία Μάθησης από την αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβουμε και πάλι αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στον ιδρυματικό μας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ τα σχόλια/λόγους σχετικά με την απόρριψη μπορούμε να τα δούμε στην τελευταία ενότητα “Commitment final.

Εφόσον οι αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης εγκριθούν και υπογραφούν από τον Συντονιστή ECTS στο ΑΠΘ, ενημερωνόμαστε αυτόματα τόσο εμείς όσο και ο Υπεύθυνος καθηγητής του ιδρύματος υποδοχής (τα στοιχεία του οποίου έχουμε ήδη συμπληρώσει προηγουμένως), ο οποίος και καλείται να εγκρίνει τις αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης. 

Αν ο Υπεύθυνος καθηγητής του Ιδρύματος Υποδοχής εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις, τόσο στα στοιχεία επικοινωνίας όσο και στο περιεχόμενο των πινάκων Α2 ή C2, μπορεί να απορρίψει τις αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης, και έτσι να είναι εφικτή και πάλι η επεξεργασία της, χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσουμε τη συμπλήρωση των αλλαγών στη Συμφωνία Μάθησης από την αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβουμε και πάλι αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στον ιδρυματικό μας λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ τα σχόλια/λόγους σχετικά με την απόρριψη μπορούμε να τα δούμε στην τελευταία ενότητα “Commitment final.

Οι αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης οριστικοποιούνται από τη στιγμή που υπογραφούν και από τον Υπεύθυνο καθηγητή του Ιδρύματος Υποδοχής, οπότε λαμβάνουμε και πάλι σχετική ειδοποίηση μέσω email. 

Σχετικά με την κατάσταση της Συμφωνίας Μάθησής μας, μπορούμε να την ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή ανατρέχοντας στον πίνακα που υπάρχει στην ενότητα MY LEARNING AGREEMENTS και συγκεκριμένα στη στήλη Status.