Αναζήτηση Φορέα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση παρέχει στους φοιτητές του ΑΠΘ τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης σε έναν επιλέξιμο Φορέα Υποδοχής, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη μετακίνησης (για τα επιλέξιμα κράτη μετακίνησης και τους μη επιλέξιμους φορείς υποδοχής δείτε εδώ) για διάστημα 2 έως 12 μηνών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ενδιαφέρομενοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν Φορέα Υποδοχής μέσα από μία τεράστια δεξαμενή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Ωστόσο, το πλεονέκτημα αυτό ενδέχεται να απoτελέσει πρόβλημα, καθώς αυτή η σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία επιλογών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να εμποδίσει την τελική επιλογή Φορέα.

Στην προσπάθειά μας να παρέχουμε στους φοιτητές του ΑΠΘ όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη στο δύσκολο αυτό έργο της αναζήτησης ενός Φορέα Υποδοχής, παραθέτουμε ενδεικτικά τις παρακάτω επιλογές αναζήτησης:

1) Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

  • Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης για τις οποίες λαμβάνουμε ενημέρωση απευθείας από τους φορείς στο σύνδεσμο:  θέσεις πρακτικής άσκησης

Στον πίνακα που θα δείτε, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ανάλογα με τη χώρα, τη σχολή ή το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει. 

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους φορείς απευθείας για να ρωτήσετε αν εξακολουθεί να ισχύει θέση πρακτικής άσκησης που έχει αναρτηθεί σε προηγούμενα έτη. 

  • Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των διμερών συμφωνιών του προγράμματος Erasmus+, επιλέγοντας τον τύπο κινητικότητας "Συμφωνίες για Πρακτική Άσκηση", τη Σχολή και το Τμήμα σας.
  • Τέλος, μπορείτε να συμβουλευτείτε την πλατφόρμα για τις παλαιότερες μετακινήσεις φοιτητών, εισάγοντας τα κριτήρια που σας ενδιαφέρουν. Επισημαίνουμε οτι στην συγκεκριμένη πλατφόρμα θα βρείτε μόνο τα στοιχεία των φοιτητών που έχουν συναινέσει στην κοινοποίηση των στοιχείων τους. Για την είσοδο στην πλατφόρμα πατήστε εδώ

2) Δίκτυα και μηχανές αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης

Προσοχή!!! Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δεν ευθύνεται για την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες κατευθύνουν οι εξωτερικοί σύνδεσμοι. Η πλοήγηση σε αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.

Πρόκειται για πλατφόρμα αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης που αναπτύχθηκε από το Erasmus Students Network.

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί με χρηματοδότηση της Commission με σκοπό να απαντήσει στην ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων και φοιτητών που αναζητούν πρακτική άσκηση.

 

3) Συντονιστές ECTS για Πρακτική Άσκηση και μέλη ΔΕΠ ΑΠΘ

4) Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

 


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Κατά την αναζήτησή σας για φορείς υποδοχής, είναι πιθανό να συναντήσετε ενδιάμεσους φορείς δηλαδή οργανισμούς που αναλαμβάνουν εκείνοι την εξεύρεση της κατάλληλης θέσης πρακτικής άσκησης ανάλογα με τα προσόντα σας. Επίσης, αναλαμβάνουν την εξεύρεση στέγης ή ακόμη και τον συνολικό προγραμματισμό της μετακίνησής σας. Για τις υπηρεσίες τους ζητείται ένα χρηματικό αντίτιμο που πολλές φορές είναι αρκετά υψηλό. Το Τμήμα μας δεν αναρτά αγγελίες που προέρχονται από ενδιάμεσους φορείς και ενθαρρύνουμε τους φοιτητές να αναζητούν μόνοι τους θέσεις πρακτικής άσκησης ώστε να αποφύγουν περιττά έξοδα. Θα θέλαμε να επισημάνουμε οτι θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο ενδεχόμενο συνεργασίας με ενδιάμεσους φορείς καθώς όλα τα δικαιολογητικά της διαδικασίας θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο/υπεύθυνη του φορέα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική και όχι από υπάλλήλους των ενδιάμεσων φορέων. 

Επιπλέον, θα θέλαμε να ενημερώσουμε οτι υπάρχουν φορείς που απαιτούν την υπογραφή επιπρόσθετων εγγράφων όπως συμβόλαια ή άλλα συμφωνητικά που δεν προβλέπονται από την διαδικασία του Erasmus+. Καλό θα ήταν να ρωτάτε εξαρχής τους φορείς με τους οποίους έχετε συμφωνήσει να μετακινηθείτε, αν απαιτείται από την διαδικασία τους η υπογραφή κάποιου επιπρόσθετου εγγράφου και να το προωθήσετε στον Συντονιστή ECTS του Τμήματός σας για να το ελέγξει. 

 

Τέλος,παραθέτουμε λίστα με φορείς υποδοχής στους οποίους διαπιστώθηκαν προβλήματα,  βάσει ενημερώσεων που λάβαμε από την Εθνική Μονάδα και παρακαλούμε να τις λάβετε σοβαρά υπόψιν:

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (λόγω μη τήρησης των όρων του προγράμματος)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  • DPoint Group (http://www.dpointgroup.com/): O συγκεκριμένος φορέας ζητάει χρηματικό αντίτιμο από τους φοιτητές για να συμμετέχουν σε εισαγωγικό σεμινάριο, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτοί για την πρακτική τους. Οι φοιτητές σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+ συνεπώς σας συνιστούμε να αποφεύγετε τον συγκεκριμένο φορέα υποδοχής.
  • Robot4Work: Ο φορέας είναι μη αξιόπιστος. Οι φοιτητές υποχρεώθηκαν σε εργασία πλέον του 8ωρου και σε Σαββατοκύριακα, ενώ οι συνθήκες εργασίας τους ήταν κακές και η συμπεριφορά του υπεύθυνου αντιεπαγγελματική. 
  • 1GLOBAL TRANSLATORS: Κατόπιν αναφοράς ασκούμενου του ΑΠΘ για άσχημες εργασιακές συνθήκες. 

 


 

Ενημερωτικό υλικό για τους φορείς υποδοχής

Σε περίπτωση που χρειάζεται να ενημερώσετε το Φορέα Υποδοχής για τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, μπορείτε να ζητήσετε από το Φορέα Υποδοχής να επισκεφθεί τους ακόλουθους συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-...