Αναζήτηση Φορέα Υποδοχής

Εκτυπώσιμη μορφή

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση παρέχει στους φοιτητές του ΑΠΘ τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης σε έναν επιλέξιμο Φορέα Υποδοχής, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη μετακίνησης (για τα επιλέξιμα κράτη μετακίνησης και τους μη επιλέξιμους φορείς υποδοχής δείτε εδώ) για διάστημα 2 έως 12 μηνών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ενδιαφέρομενοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν Φορέα Υποδοχής μέσα από μία τεράστια δεξαμενή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Ωστόσο, το πλεονέκτημα αυτό ενδέχεται να απoτελέσει πρόβλημα, καθώς αυτή η σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία επιλογών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να εμποδίσει την τελική επιλογή Φορέα.

Στην προσπάθειά μας να παρέχουμε στους φοιτητές του ΑΠΘ όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη στο δύσκολο αυτό έργο της αναζήτησης ενός Φορέα Υποδοχής, παραθέτουμε ενδεικτικά τις παρακάτω επιλογές αναζήτησης:

1) Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Στον ιστότοπο του Τμήματός μας, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με όλες τις θέσεις πρακτικής άσκησης, για τις οποίες λαμβάνουμε ενημέρωση από συνεργαζόμενους φορείς.

Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των διμερών συμφωνιών του προγράμματος Erasmus+, επιλέγοντας τον τύπο κινητικότητας "Συμφωνίες για Πρακτική Άσκηση", τη Σχολή και το Τμήμα σας.

2) Δίκτυα και μηχανές αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης

Προσοχή!!! Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δεν ευθύνεται για την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες κατευθύνουν οι εξωτερικοί σύνδεσμοι. Η πλοήγηση σε αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.

Πρόκειται για πλατφόρμα αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης που αναπτύχθηκε από το Erasmus Students Network.

Πρόκειται για πλατφόρμα του προγράμματος POWER, στο οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ και αφορά στην πρακτική άσκηση σε start-ups στην Ισπανία, στη Φινλανδία και στο Λουξεμβούργο.

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί με χρηματοδότηση της Commission με σκοπό να απαντήσει στην ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων και φοιτητών που αναζητούν πρακτική άσκηση.

3) Συντονιστές ECTS για Πρακτική Άσκηση και μέλη ΔΕΠ ΑΠΘ

4) Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

 


 

Ενημερωτικό υλικό για τους φορείς υποδοχής

Σε περίπτωση που χρειάζεται να ενημερώσετε το Φορέα Υποδοχής για τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Erasmus+ Πρακτική Άσκηση, μπορείτε να ζητήσετε από το Φορέα Υποδοχής να επισκεφθεί τους ακόλουθους συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-...

 


 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (λόγω μη τήρησης των όρων του προγράμματος)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  • DPoint Group (http://www.dpointgroup.com/): O συγκεκριμένος φορέας ζητάει χρηματικό αντίτιμο από τους φοιτητές για να συμμετέχουν σε εισαγωγικό σεμινάριο, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτοί για την πρακτική τους. Οι φοιτητές σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν χρηματικό αντίτιμο για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+ συνεπώς σας συνιστούμε να αποφεύγετε τον συγκεκριμένο φορέα υποδοχής.
  • Robot4Work: Ο φορέας είναι μη αξιόπιστος. Οι φοιτητές υποχρεώθηκαν σε εργασία πλέον του 8ωρου και σε Σαββατοκύριακα, ενώ οι συνθήκες εργασίας τους ήταν κακές και η συμπεριφορά του υπεύθυνου αντιεπαγγελματική.