Παράταση Πρακτικής Άσκησης

Εκτυπώσιμη μορφή

Εφόσον η εργασία σας στον Φορέα Υποδοχής αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδοτική υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε την παράταση της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης. Αυτή η δυνα­τότητα σάς προσφέρεται εφόσον, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στον Φορέα Υποδοχής, έχετε φροντίσει τα παρακάτω:

  • Έχετε επιβεβαιώσει ότι η παράταση που ζητά­τε αφορά περίοδο η οποία ακολουθεί αμέσως μετά την τρέχουσα περίοδο Πρακτικής Άσκησης (συμπε­ριλαμβανομένων των επίσημων αργιών και περιόδων εορτών)
  • Έχετε εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υπο­δοχής και του Συντονιστή ECTS για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος/Σχολής σου στο Α.Π.Θ.
  • Έχετε ελέγξει αν καλύπτεστε ασφαλιστικά (καλύψεις υγείας, εργατικού ατυχήματος και γενικής αστικής ευθύνης)για το διάστημα παράτασης.
  • Έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα του Τμήματός μας το έντυπο «Παράταση Πρακτικής Άσκησης στο Φορέα Υποδοχής» (Prolongation of Placement).
  • Έχετε φροντίσει να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον Φορέα Υποδοχής.
  • Έχετε στείλει το έντυπο μέσω email στο Τμήμα μας.

 Στη συνέχεια, το Τμήμα μας θα ελέγξει την αίτησή σας και θα σας ενημερώσει σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της παράτασης της Πρακτικής Άσκησής σας. Εφόσον εγκριθεί, θα κατατεθεί στον λο­γαριασμό σας η ανάλογη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι δυνατόν, ακόμη και σε περιπτώσεις που η παράταση έχει εγκριθεί χωρίς καμία επιφύλαξη, να μην υπάρχει το απαραίτητο κονδύλιο για τη χρηματοδότησή της. Σε αυτή την περίπτωση εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα (π.χ. αν μπορεί να σας καλύψει ο Φορέας Υποδοχής) μπορείτε να παρατείνετε την Πρακτική Άσκηση, χωρίς χρηματοδότηση από εμάς, έχοντας όμως όλα τα ακαδημαϊκά δικαιώματα.