Στοιχεία επικοινωνίας και ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών

Εκτυπώσιμη μορφή

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων δέχεται τους εξερχόμενους φοιτητές από Δευτέρα έως Πέμπτη τις ώρες 11:00 έως 13:30, μόνο κατόπιν ραντεβού.

E-mails και τηλέφωνα για πληροφορίες εξερχόμενων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση:

Ανδρομάχη Παπαρίζου: τηλ. +30 2310 995169, email: adapap@auth.gr