Ποσά χρηματοδότησης και τρόπος υπολογισμού 2017-2018

Εκτυπώσιμη μορφή

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

 

 

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία

500

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

450

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ

400

Τρόπος υπολογισμού επιχορήγησης:

Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών/μηνών της κινητικότητας με το ανώτατο ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα υποδοχής που αφορά. Στην περίπτωση των «μη συμπληρωμένων» μηνών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του «μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται οι φοιτητές  που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι τα ακόλουθα:

Ø  Φοιτητής που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 22.000 €.

Ø  Φοιτητής του οποίου το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 9.000 Ευρώ:

Για τον φοιτητή που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ, ενώ όποιος έχει συμπληρώσει και το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του φοιτητή ως 9.000 Ευρώ. Θεωρούμε ότι κάποιος συμπληρώνει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνοντας υπόψη το έτος γεννήσεως.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του πλέον πρόσφατου οικονομικού έτους και πιστοποιητικό πολυτεκνίας (στις περιπτώσεις της πρώτης κατηγορίας).