Κινητικότητες

Εκτυπώσιμη μορφή

 Εξερχόμενες Κινητικότητες Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ International 2019-2021

1. Συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες Κινητικότητες

2. Συμβουλευτείτε τον Πίνακα με τα Πανεπιστήμια Εταίρους: https://eurep.auth.gr/en/students/international/studies/inter-institutional_agreements

3. Συμβουλευτείτε τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες: https://eurep.auth.gr/el/internationalContract/list

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Χώρα

Αριθμός Κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας
(μήνες)

Ρωσία

1

3