Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies)

Εκτυπώσιμη μορφή

Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές αποτελεί την ουσιαστικότερη διαδικασία στη φάση της προετοιμασίας για την μετακίνηση προς το Ίδρυμα Υποδοχής. Φυσικά, η διμερής συμφωνία πάνω στην οποία στηρίζεται η μετακίνησή σας, βασίζεται στα κοινά στοιχεία και τη συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων σπουδών των δύο τμημάτων. Παρόλα αυτά, το ατομικό σας πρόγραμμα θα πρέπει να καταρτιστεί με γνώμονα το στάδιο εξέλιξης των σπουδών σας, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας, την ρεαλιστικότητα του προγράμματος, και, φυσικά, την ορθολογική ένταξη των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής στο κύριο πρόγραμμά σας στο ΑΠΘ (στις περιπτώσεις βραχυχρόνιας κινητικότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών).

Προσοχή! Η συμπλήρωση της Συμφωνίας Μάθησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Online Learning Agreement (βλ. παρακάτω οδηγίες) και η συμπλήρωση του έντυπου Learning agreement (χρήσιμα αρχεία) είναι αποδεκτή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το Ίδρυμα Υποδοχής δεν έχει τη δυνατότητα της ψηφιακής διαχείρισης των Συμφωνιών Μάθησης. 

 

Διαδικασία εισόδου στο Online Learning Agreement με ιδρυματικό λογαριασμό

 

Βήμα 1

Συνδεόμαστε στη σελίδα learning-agreement.eu και επιλέγουμε LOG IN.

 

Βήμα 2

Επιλέγουμε Log in with your academic credentials (eduGAIN).

 

 

Βήμα 3

Στο πεδίο Login with, πληκτρολογούμε auth.gr και επιλέγουμε από τη λίστα που θα εμφανιστεί ακριβώς από κάτω Aristotle University of Thessaloniki.

 

 

 

Βήμα 4

Εισάγουμε τα στοιχεία (username και password) του ιδρυματικού μας λογαριασμού και επιλέγουμε Είσοδος.

 

 

 

Βήμα 5 (μόνο κατα την πρώτη είσοδο στην πλατφόρμα)

Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για την αποστολή των στοιχείων μας στο MyAcademicID IAM Service, υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την ταυτοποίησή μας μέσω των ακαδημαϊκών μας κωδικών, και επιλέγουμε “Αποδοχή”.

 

 

 

Στη συνέχεια,  μεταφερόμαστε στη σελίδα του MyAcademicID IAM Service και επιλέγουμε “Proceed to register on the MyAcademicID IAM Service”.

 

Στο επόμενο βήμα, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα το ονοματεπώνυμό μας και το email μας. Επιλέγουμε “Confirm” και επιλέγουμε “Submit”.

Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα, το οποίο μας ενημερώνει ότι έχει σταλεί email επιβεβαίωσης στον ιδρυματικό μας λογαριασμό. Το μήνυμα αποστέλλεται από το support@eduteams.orgμε θέμα  [MyAcademicID] Please confirm your email address. 

 

Μετά από την επιβεβαίωση μέσω του email (όπου ζητείται και πάλι η διαδικασία των βημάτων 3 και 4), επιστρέφουμε στο παραπάνω μήνυμα και επιλέγουμε “Continue”. Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.

 

Μεταφερόμαστε στο Online Learning Agreement και συγκεκριμένα στη σελίδα του προσωπικού μας λογαριασμού στην πλατφόρμα.

Βήμα 6

Έχουμε πλέον εισέλθει στο λογαριασμό μας στο Online Learning Agreement. Επισκεπτόμαστε την ενότητα MY ACCOUNT και φροντίζουμε για την επικαιροποίηση των προσωπικών μας στοιχείων.

 

 

 

 

Βήμα 7

Για τη δημιουργία νέας  Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές, επιλέγουμε Create new. Σε περίπτωση που έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα Συμφωνία Μάθησης (είτε από εμάς είτε από το ίδρυμα προέλευσης), αυτή εμφανίζεται στο σχετικό πίνακα και για την επεξεργασία της (συμπλήρωση ή διόρθωσή της), επιλέγουμε Edit.

 

 


 

Συμπλήρωση Online Συμφωνίας Μάθησης για Σπουδές

 

Βήμα 1

Επιλέγουμε μία εκ των τριών επιλογών ως προς τον τύπο της κινητικότητας που πρόκειται να υλοποιήσουμε. Για βραχυχρόνιες κινητικότητες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (διάρκειας 5-30 ημέρες) επιλέγουμε “Blended mobility with Short-term physical mobility” ενώ για βραχυχρόνιες κινητικότητες υποψήφιων διδακτόρων/διδακτορισσών επιλέγουμε (διάρκειας 5-30 ημέρες) “Short-term Doctoral Mobility.

 

 

 

Βήμα 2

Συμπληρώνουμε/ελέγχουμε όλα τα υποχρεωτικά πεδία (με κόκκινο αστερίσκο), ξεκινώντας με το ακαδημαϊκό έτος εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μετακίνησή μας. Στη συνέχεια, ελέγχουμε και τα προσωπικά μας στοιχεία, τα οποία εμφανίζονται όπως έχουν δηλωθεί στο MY ACCOUNT, συμπεριλαμβανομένου του αντικειμένου σπουδών μας (field of education) στο Α.Π.Θ., βάσει της κωδικοποίησης ISCED, καθώς και του επιπέδου σπουδών μας (study cycle) στο Α.Π.Θ. Στη συνέχεια, επιλέγουμε Next. Οι επιλογές μας αποθηκεύονται αυτόματα και μεταβαίνουμε στην επόμενη ενότητα.

 

 

 

 

Βήμα 3

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ιδρύματος αποστολής, δηλ. τα στοιχεία του Α.Π.Θ., επιλέγοντας από τη σχετική λίστα που εμφανίζεται στα πεδία “Country” και “Name”, και στη συνέχεια συμπληρώνουμε το Τμήμα του Α.Π.Θ. στο οποίο ανήκουμε

Συμπληρώνουμε (ή ελέγχουμε αν είναι ήδη προ - συμπληρωμένα) τα στοιχεία του “Sending Responsible person”, τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν στον Συντονιστή ECTS του Τμήματος του Α.Π.Θ. στο οποίο ανήκουμε. 

 Ως προς τα στοιχεία του “Sending Administrative contact Person”, αυτά θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

First name: Ioanna 

Last name: Georgiadou

Position: Erasmus+ Institutional Coordinator

Email: eurep-dept@auth.gr

Phone number: +30 2310 996727

 

 Στη συνέχεια, επιλέγουμε Next. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να επιστρέψουμε στην αμέσως προηγούμενη ενότητα, επιλέγουμε Previous.

 

Βήμα 4

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ιδρύματος υποδοχής επιλέγοντας από τη σχετική λίστα που εμφανίζεται στα πεδία Country και Name. Ως προς το όνομα του ιδρύματος υποδοχής, θα πρέπει να το αναζητήσουμε όπως αυτό εμφανίζεται στη λίστα των διμερών συμφωνιών.  Στη συνέχεια συμπληρώνουμε και το Τμήμα του ιδρύματος υποδοχής στο οποίο πρόκειται να μετακινηθούμε.

 

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του “Receiving Responsible person” και του “Receiving Administrative Contact Person” για τα οποία θα πρέπει να μας έχει ενημερώσει ή να είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ιδρύματος υποδοχής. Στη συνέχεια, επιλέγουμε Next

 

Βήμα 5

Συμπληρώνουμε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μετακίνησής μας, βάσει της συνεννόησής μας με το ίδρυμα υποδοχής (5-30 ημέρες).

Στη συνέχεια, επιλέγουμε Add component to Table A για να ξεκινήσουμε με τη συμπλήρωση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων στον πίνακα Α της Συμφωνίας Μάθησης, δηλ. των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων στο ίδρυμα υποδοχής