Στοιχεία επικοινωνίας και ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών

Εκτυπώσιμη μορφή

Tο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εξυπηρετεί τους φοιτητές τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία, η δια ζώσης εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας. Σε περίπτωση επικοινωνίας με ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό και όχι προσωπικό. 

 


 

Τηλεφωνικό κέντρο - Γραμματεία: 2310 99 6727

E-mails για πληροφορίες εξερχόμενων φοιτητών για Σπουδές:

e-mail: erasmus-outgoing@auth.gr

Δώρα Ζυγούρη, e-mail:tzygouri@auth.gr

Χρύσα Τριανταφυλλίδου, e-mail: citriant@auth.gr

Στοιχεία Institutional Coordinator του ΑΠΘ:

Name: Ioanna Georgiadou
Function: Institutional Coordinator
Address: Dpt. of European and Educational Programmes, Administration Building, University Campus, 54124, Thessaloniki, Greece

e-mail: eurep-dept@auth.gr

Στοιχεία Τμήματος :

Dpt. of European and Educational Programmes
Aristotle University of Thessaloniki
Erasmus Code: GTHESSAL 01
Διεύθυνση: Dpt. of European and Educational Programmes, Administration Building, University Campus, 54124, Thessaloniki, Greece,