Ποσά χρηματοδότησης και τρόπος υπολογισμού

Εκτυπώσιμη μορφή

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2024-2025

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (5-30 ΗΜΕΡΕΣ)

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. 

 

Διάρκεια Κινητικότητας με Φυσική Παρουσία Ποσό Επιχορήγησης Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες
Έως την 14η ημέρα 79 ευρώ την ημέρα +100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας
Από την 15η έως την 30η ημέρα 56 ευρώ την ημέρα +150 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο της κινητικότητας

 

Πρόσθετη επιχορήγηση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Παρακαλούμε ελέγξτε την ενότητα "Κινητικότητα φοιτητών με λιγότερες ευκαιρίες" προκειμένου να ελέγξετε αν ανήκετε στη συγκεκριμένη κατηγορία μετακινούμενων και δικαιούστε την πρόσθετη επιχορήγηση.

Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης/ταξιδίου

Οι εξερχόμενοι/ες και εισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες, λαμβάνουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, και σε αυτό ισχύουν οι τιμές ανά ζώνη χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

 

Αποστάσεις ταξιδίου

Περίπτωση συνήθους μετακίνησης

Περίπτωση πράσινης μετακίνησης

 

Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων:

28 ευρώ ανά συμμετέχοντα

56 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:

211 ευρώ ανά συμμετέχοντα

285 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:

309 ευρώ ανά συμμετέχοντα

417 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων:

395 ευρώ ανά συμμετέχοντα

535 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:

580 ευρώ ανά συμμετέχοντα

785 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:

1188 ευρώ ανά συμμετέχοντα

1188 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:

1735 ευρώ ανά συμμετέχοντα

1735 ευρώ ανά συμμετέχοντα

 

Ως πράσινη μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling). Δεν είναι επιλέξιμες οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, αεροπλάνο ή πλοίο.

Ο υπόλογισμός της απόστασης ταξιδίου μεταξύ ιδρύματος προέλευσης και ιδρύματος υποδοχής γίνεται μέσω του εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Distance Calculator

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator