Επικοινωνία και Ωράριο εξυπηρέτησης προσωπικού (Επιμόρφωση)

Εκτυπώσιμη μορφή

Tο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εξυπηρετεί το προσωπικό τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία, η δια ζώσης εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας.

Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος

Τηλ.: 2310-99.52.94

E-mail: erasmus-financial@auth.gr