Επικοινωνία και Ωράριο εξυπηρέτησης προσωπικού (Επιμόρφωση)

Εκτυπώσιμη μορφή

Εξυπηρέτηση προσωπικού απο Δευτέρα έως Πέμπτη τις ώρες 10:00 έως 14:00

Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος

Τηλ.: 2310-99.52.94

E-mail: erasmus-financial@auth.gr