Προγράμματα Επιμόρφωσης ΑΕΙ εξωτερικού (Staff Training Weeks)

Staff training week City Country Start date End date
Yarmouk University 3rd International Education Week Irbid Jordan 20/03/2023 22/03/2023
Caucasus University International Staff Week: May 22-26, 2023 Tbilisi Georgia 22/05/2023 26/05/2023