Χρηματοδότηση International Επιμόρφωση

Εκτυπώσιμη μορφή

 

- Επιχορήγηση εξερχόμενου προσωπικού: 180€ ανά ημέρα*

Η επιχορήγηση παρέχεται για τις ημέρες της κινητικότητας για Διδασκαλία/Επιμόρφωση καθώς και για 2 ημέρες ταξιδίου (μετάβαση και επιστροφή).

 

- Επιχορήγηση για έξοδα ταξιδίου

Επιπλέον χρηματοδότηση** παρέχεται απο το πρόγραμμα για τα έξοδα μετάβασης & επιστροφής, χωρίς να ενδιαφέρει εάν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, ανεξάρτητα από τη διαδρομή που θα επιλέξετε και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε, ως εξής:

 

 

     ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
(σε ευρώ)

 Albania  

180

 Algeria  

360

 Armenia  

275

Azerbaijan

360

 Belarus  

275

 Bosnia and Herzegovina

275

Brazil

1.500

Canada

820

 China (People’s Republic of)  

820

Dominican Republic

1.500

Egypt

275

 Georgia  

275

Iran

360

 Israel  

275

Japan

1.500

 Jordan  

275

Kazakhstan

820

Kyrgyzstan

820

 Lebanon  

275

 Moldova (Republic of)

275

Montenegro

180

 Morocco  

360

 Nepal  

820

 Russian Federation  

360

Senegal

820

Syrian Arab Republic

275

Taiwan

1.500

Trinidad and Tobago

1.500

 Tunisia  

275

 Ukraine  

275

 Uzbekistan  

530