Χρηματοδότηση International Επιμόρφωση

Εκτυπώσιμη μορφή

 

- Επιχορήγηση εξερχόμενου προσωπικού: 180€ ανά ημέρα*

Η επιχορήγηση παρέχεται για τις ημέρες της κινητικότητας για Διδασκαλία/Επιμόρφωση καθώς και για 2 ημέρες ταξιδίου (μετάβαση και επιστροφή).

 

- Επιχορήγηση για έξοδα ταξιδίου

Επιπλέον χρηματοδότηση** παρέχεται απο το πρόγραμμα για τα έξοδα μετάβασης & επιστροφής, χωρίς να ενδιαφέρει εάν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, ανεξάρτητα από τη διαδρομή που θα επιλέξετε και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε, ως εξής:

 

 HOME COUNTRY

    TRAVEL EXPENSES GRANTS (IN EURO)

 Albania  

180

 Algeria  

360

Argentina

1500

 Armenia  

275

Azerbaijan

360

 Belarus  

275

 Bosnia and Herzegovina

275

Brazil

1.500

Canada

820

 China (People’s Republic of)  

820-1500

(based on the departure city)

Dominican Republic

1.500

Egypt

275

 Georgia  

275

Iran

360

 Israel  

275

Japan

1.500

 Jordan  

275

Kazakhstan

530-820

(based on the departure city)

Kosovo

                   180

Kyrgyzstan

820

 Lebanon  

275

Mexico

1500

 Moldova (Republic of)

275

Montenegro

180

 Morocco  

360

 Nepal  

820

 Russian Federation  

275-530

(based on the departure city)

Senegal

820

South Africa

                  1500

Sri Lanka

820

Syrian Arab Republic

275

Taiwan

1.500

Trinidad and Tobago

1.500

 Tunisia  

275

 Ukraine  

275

United Arab Emirates

530

United States of America

820-1500

(based on the departure city)

 Uzbekistan  

530