Διαθέσιμες Κινητικότητες International Επιμόρφωση

Εκτυπώσιμη μορφή

Εξερχόμενες Κινητικότητες Προσωπικού για Επιμόρφωση

Erasmus+ International

χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023

 

  1. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα ιδρύματα ανά χώρα με τα οποία υπάρχει συνεργασία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πίνακα με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
  2. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διμερείς συμφωνίες που είναι σε ισχύ, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες (επιλέξτε 2020-2022).

 

Κινητικότητες Εξερχόμενου Προσωπικού για Επιμόρφωση

Χώρα

Αριθμός κινητικοτήτων

Διάρκεια κινητικότητας (ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι  2 ημέρες ταξιδίου)

Albania

1

5

Belarus

1

Bosnia and Herzegovina

0

China

1

Dominican Republic

0

Egypt

1

Israel

1

Japan

1

Jordan

1

Kazakhstan

0

Kyrgyzstan

1

Moldova, Republic of

1

Montenegro

1

Russian Federation

1

Trinidad and Tobago

1

Ukraine

1

Uzbekistan

1

 

   

Τελευταία ενημέρωση: 22/06/2022

Σημείωση: Ο πίνακας ενημερώνεται μετά από την ολοκλήρωση κάθε πρόσκλησης προκειμένου να εμφανίζονται μόνο οι κινητικότητες που θα διατεθούν κατά την επόμενη

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων

Ίδρυμα Πληροφορίες
 Chiba University - Ιαπωνία https://eurep.auth.gr/sites/default/files/article-files/For%20all%20applicant%20for%20Erasmus%2B%20at%20Chiba%20University_0704.pdf