Διαθέσιμες Κινητικότητες International Επιμόρφωση

Εκτυπώσιμη μορφή

Εξερχόμενες Κινητικότητες Προσωπικού για Επιμόρφωση Erasmus+ International 2016-2018

 

1. Συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες Κινητικότητες

2. Συμβουλευτείτε τον Πίνακα με τα Πανεπιστήμια Εταίρους

3. Συμβουλευτείτε τις Υπογεγραμμένες Συμφωνίες

 

 

Εξερχόμενες Κινητικότητες Προσωπικού για Επιμόρφωση

Χώρα

Αριθμός Κινητικοτήτων

Περίοδος Κινητικότητας σε Μέρες (εξαιρουμένου των 2 ημερών ταξιδιού)

Israel

1

5

Montenegro

1

5

Russian Federation

1

5

Ukraine

1

10

Uzbekistan

1

10

 

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων: https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/partner_universities

Συμφωνίες Erasmus+ International 2016-2018: https://eurep.auth.gr/el/internationalContract/list