Υποβολή/επικαιροποίηση προτάσεων συνεργασίας Erasmus+ International 2024

Εκτυπώσιμη μορφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ενόψει της προετοιμασίας της αίτησης του Ιδρύματός μας για το πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Διάσταση (International) για την περίοδο 2024-2026, προσκαλούμε τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματός μας να υποβάλουν νέες προτάσεις συνεργασίας ή/και να επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες συνεργασίες με ιδρύματα μίας ή περισσοτέρων χωρών εταίρων (Partner Countries) του προγράμματος. Σχετικά με τις χώρες εταίρους, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en και συγκεκριμένα την ενότητα «Third countries not associated to the Programme».

Αναλυτικότερα:

  1. Θα σας παρακαλούσαμε να συμβουλευτείτε αρχικά τον συνημμένο πίνακα με τα ιδρύματα τα οποία θα συμπεριληφθούν κατά πάσα πιθανότητα στην επερχόμενη αίτηση του Ιδρύματος.
  2. Στη συνέχεια, μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023 τη σχετική φόρμα υποβολής νέας συνεργασίας/επικαιροποίησης υπάρχουσας συνεργασίας.
  3. Παράλληλα, και μόνο στην περίπτωση νέων προτάσεων, θα πρέπει να αποστείλετε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (eurep-projects@auth.gr), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα περιλαμβάνει επιστολή/μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος με την οποία να δηλώνεται η συναίνεση του Τμήματος για τη σχετική πρότασή σας.

Να σημειώσουμε ότι, αφού ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, οι προτάσεις θα τεθούν υπόψη της εποπτεύουσας Επιτροπής Διεθνούς Διάστασης, η οποία και θα τις αξιολογήσει βάσει των προτεραιοτήτων της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιδρύματος, όπως αυτές ορίζονται από την Πρυτανεία. Ωστόσο, ενθαρρύνεται ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα πρόσκληση η υποβολή νέων προτάσεων συνεργασίας με τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, καθώς αναμένεται η διάθεση σημαντικών κονδυλίων για κινητικότητες από τις συγκεκριμένες χώρες.

Επίσης, το Τμήμα μας διοργάνωσε σχετική ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση, όπου παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης Erasmus+ International και δόθηκαν οδηγίες για την υποβολή των νέων προτάσεων. Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη σε video on demand (Ενημερωτική συνάντηση για Erasmus+ International 14/09/2022).

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1)      Οι συμφωνίες που υπογράφονται στο πλαίσιο του Erasmus+  International, είναι Διαπανεπιστημιακές και όχι Διμερείς/Διατμηματικές. Επομένως, για τις Συμφωνίες αυτές δεν υπάρχουν Υπεύθυνοι Συμφωνιών όπως συμβαίνει με τις Διμερείς/Διατμηματικές με Ιδρύματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2)      Οι Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες με κάθε χώρα, στο πλαίσιο του Erasmus+ International, υπογράφονται για κάθε νέα πρόσκληση του Προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αυτόματης ανανέωσης συμφωνιών προηγούμενων ετών. Ωστόσο, η Επιτροπή Διεθνούς Διάστασης μεριμνά για τη διατήρηση συμφωνιών με Ιδρύματα όπου υπάρχει ενεργή συνεργασία, χωρίς να απαιτείται κάποιο νέο αίτημα από Σχολή/Τμήμα του ΑΠΘ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Νικόλαο Λιόλιο, eurep-projects@auth.gr , 2310 99 5291.