Υποβολή νέων συμφωνιών

Εκτυπώσιμη μορφή

Ανακοινώσεις Συμφωνιών Erasmus+

Επισυνάπτουμε παρακάτω το έγγραφο της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτριας κ. Α.

Λόγω πολλών ερωτημάτων που δεχόμαστε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι διμερείς συμφωνίες Erasmus+ που κατατέθηκαν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμά