Συμφωνίες Erasmus+ International (Non-EU)

Εκτυπώσιμη μορφή

Η διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης Erasmus+ International από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προβλέπει αρχικά την υποβολή προτάσεων από μέλη του διαδιακτικού προσωπικού του Ιδρυματος στο πλαίσιο πρόσκλησης που ανακοινώνεται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κατα τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους και την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών από την εποπτεύουσα Επιτροπή Διεθνούς Διάστασης του προγράμματος Erasmus+, βάσει των προτεραιοτήτων της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιδρύματος, όπως αυτές ορίζονται από την Πρυτανεία του Ιδρύματος.

Εφόσον αξιολογηθούν θετικά οι προτάσεις αυτές, εντάσσονται στην ετήσια αίτηση του Ιδρύματος προς την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ του προγράμματος Erasmus+ (συνήθως τον Φεβρουάριο κάθε έτους) για την έγκριση των προτεινόμενων κινητικοτήτων από/προς τις χώρες και τα ιδρύματα που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Η σύναψη των διμερών συμφωνιών με τα προτεινόμενα ιδρύματα λαμβάνει χώρα μετά από την κατανομή της χρηματοδότησης της εν λόγω δράσης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ που υπέβαλαν αντίστοιχες αιτήσεις και αποτελεί τη βάση για την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για τις μετακινήσεις φοιτητών και προσωπικού.

Προσοχή!

1)      Οι συμφωνίες που υπογράφονται στο πλαίσιο του Erasmus+  International, είναι Διαπανεπιστημιακές και όχι Διατμηματικές. Επομένως, για τις Συμφωνίες αυτές δεν υπάρχουν Υπεύθυνοι Συμφωνιών όπως συμβαίνει με τις Διμερείς/Διατμηματικές με Ιδρύματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2)      Οι Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες με κάθε χώρα, στο πλαίσιο του Erasmus+ International, υπογράφονται για κάθε νέα πρόσκληση του Προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αυτόματης ανανέωσης συμφωνιών προηγούμενων ετών. Ωστόσο, η Επιτροπή Διεθνούς Διάστασης μεριμνά για τη διατήρηση συμφωνιών με Ιδρύματα όπου υπάρχει ενεργή συνεργασία, χωρίς να απαιτείται κάποιο νέο αίτημα από Σχολή/Τμήμα του ΑΠΘ.